Wij steunen het Deltaplan voor het Landschap

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
Nederlands cultuurlandschap

Landschapsbijdrage: dankzij alle pelgrims die zich de laatste tijd inschreven, hebben we zojuist met veel plezier €150,- overgemaakt aan de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Speciaal ten behoeve van hun “Deltaplan voor het Landschap“.

In dit deltaplan wordt 200.000 kilometer aan Nederlandse akker, gras- en slootranden bestemd als groene zone. Denk aan heggen en bloemrijke stroken die goed zijn voor insecten en vogels. Boeren krijgen betaald om de zone te beheren en via nieuwe wandel- en fietspaden kan iedereen van het schoons genieten. In de Ooijpolder ligt van het plan een modelgebied – de Walk of Wisdom loopt erlangs (routekaarten 3 en 4).

Knotwilgen Ooijpolder, modelgebied Deltaplan voor het Landschap

Het slimme van het plan is dat natuurliefhebber en boer erin niet als vijanden tegenover elkaar staan. Ze werken juist samen. In het plan wordt eenmalig 12 miljard euro in een fonds gestopt. Van de jaarlijkse opbrengst van 600 miljoen euro worden de boeren betaald. Dankzij deze constructie is het plan ’tot in de eeuwigheid’ onafhankelijk van ongewisse subsidies.

VIJF keer de wereld rond

In een uitgebreide analyse in Vrij Nederland stelt bedenker Jaap Dirkmaat dat we zo het cultuurlandschap van Nederland kunnen herstellen met 80% van haar biodiversiteit: de verscheidenheid aan planten en dieren die Nederland rijk is. Het zou een groen lint creëren dat maar liefst vijf keer de aarde om gaat. Een weldaad in een tijd van massale uitsterving van soorten als gevolg van het verdwijnen van hun leefgebieden en gebruik van gif. In combinatie met biologisch boeren zonder gif is de winst nog groter.

Topsport

‘We moeten van biodiversiteit een topsport maken,’ besluit Jaap Dirkmaat. Dat klinkt goed. Want ook in de topsport is de onmogelijke droom de basis. Echte Olympiërs fietsen desnoods elke dag tegen dezelfde berg op. En realiseren uiteindelijk hun droom – tot genoegen van een heel land.

Lees het artikel in Vrij Nederland

Meer over het aanstekelijk ambitieuze “Deltaplan voor het Nederlands Landschap” op de website van het Nederlands Cultuurlandschap: link.

Landschapsbijdrage Walk of Wisdom

Van het inschrijfgeld van elke pelgrim leggen we tenminste €1,- opzij om uit te keren aan natuur- en landschapsprojecten aan de route. Dit jaar hopen we zo’n 1.500 nieuwe pelgrims te verwelkomen. We zitten op schema. Meer over inschrijven: link

Foto’s door Nederlands Cultuurlandschap