Walk of Wisdom zoekt penningmeester (gevonden!)

Voor ons bestuur op afstand zoeken we een penningmeester. Iets voor jou of iemand die je kent?

Thomas Hontelez
Foto: Thomas Hontelez

Word onze nieuwe penningmeester

De Walk of Wisdom werkt met een bestuur op afstand en heeft daarvoor een vacature als penningmeester. Het bestuur komt vier keer per jaar met de twee coördinatoren samen om de lopende zaken en koers te bespreken en deze te toetsen aan de stichtingsdoelstellingen.

De stichting heeft ondersteuning van een accountant en een boekhouder. Het werk als penningmeester valt dus mee, maar is daarmee niet minder belangrijk.

Het doel van de stichting

Stichting Walk of Wisdom wil de wijsheid bevorderen met behulp van een pelgrimsroute van een week lopen door divers landschap met telefoon en internet zoveel mogelijk uit. De stichting staat los van een religie en gaat uit van de verbondenheid tussen mensen en de wereld. Ons grote plan is een gemarkeerde pelgrimsroute in elk land van de wereld. We zijn in 2015 begonnen met een pioniersroute van 136 kilometer rondom Nijmegen. Inmiddels hebben al bijna 15.000 pelgrims hun stappen op de route achtergelaten.

De organisatie

vrijwilligers Walk of Wisdom
vrijwilligers Walk of Wisdom

De dagelijkse werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door twee parttime coördinatoren en tientallen vrijwilligers. Het bestuur is op afstand toetsend, schept voorwaarden en faciliteert de coördinatoren. Daarbij bewaakt het bestuur de missie en doelstellingen. Walk of Wisdom is een financieel gezonde stichting.

Speerpunten voor de komende tijd zijn het consolideren van de groei van de afgelopen jaren, het borgen van de organisatie en het onderzoeken van uitbreidingsmogelijkheden naar het buitenland. 

De penningmeester werkt nauw samen met de coördinatie in het houden van overzicht over en het controleren van de financiële situatie van de stichting en is betrokken bij het opstellen van het jaarverslag en de begroting.

Profiel

We zoeken iemand die:

  • goed algemeen financieel inzicht heeft;
  • ervaring heeft met het maken of toetsen van begrotingen en jaarrekeningen;
  • constructief denkt en het juiste evenwicht kan vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • zich vanuit enthousiasme en bevlogenheid in wil zetten om de idealen van de stichting te verwezenlijken;
  • bij voorkeur woonachtig is in Nijmegen of de omgeving van Nijmegen;
  • affiniteit heeft met wandelen in het algemeen en het idee van pelgrimeren in het bijzonder.

Het bestuurswerk voor de Walk of Wisdom is onbezoldigd: bestuurders ontvangen geen honorarium of reiskosten. Het bestuur van de Walk of Wisdom vergadert minimaal vier keer per jaar in een informele setting met de coördinatoren op het kantooradres van de stichting aan de Pater Brugmanstraat in Nijmegen. Ook zijn er jaarlijks één of enkele dagdelen, waarop de koers wordt besproken en nieuwe ideeën worden verkend. Tijdsbesteding is gemiddeld circa 6 uur per maand.

Reageren

Heb je interesse of weet je iemand die geschikt is voor de functie? Laat het ons dan uiterlijk 21 april 2023 weten door te mailen naar [email protected].

Bij interesse graag een korte motivatie toevoegen.

Op onze actuele website (https://www.walkofwisdom.org/) vind je nog veel meer informatie over wat de stichting doet en welke plannen er zijn. Vragen over de vacature? Neem dan contact op met Monica of Jan ([email protected] of [email protected]). 

Pelgrimeren naar duurzaamheid
Zwerfafval opruimactie vrijwilligers Walk of Wisdom, Marja Hakkoer