Walk of Wisdom wint publieksprijs in wedstrijd ‘Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2018’

, ,


De Walk of Wisdom heeft de publieksprijs gewonnen in de wedstrijd ‘Maak Gelderland mooier: de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2018’. De prijs van de vakjury ging naar de Sint Jansbeek in Arnhem. Voorzitter van de jury Jan Terlouw en gedeputeerde Josan Meijers reikten op donderdag 22 november de prijzen uit in het Koelhuis in Zutphen.

“Het is een fantastische erkenning en waardering voor de Walk of Wisdom”, aldus pioniers Damiaan Messing en Manja Bente (op de foto rechts naast Jan Terlouw). De Walk of Wisdom gaat het prijsbedrag (10.000 euro) gebruiken om de pelgrimsroute verder te ontwikkelen en verdiepen.

Walk of Wisdom: ” een parel “

Het publiek koos met maar liefst 336 stemmen van in totaal 1712 stemmen (voor 15 projecten) voor de Walk of Wisdom. Uit het persbericht van de provincie Gelderland: ‘Het is de enorme diversiteit aan landschappen rondom Nijmegen als spiegel voor je eigen binnenwereld. Met als kompas een symbool dat uitdraagt dat je niet afgesneden bent van het landschap, maar er deel van uitmaakt. De essentie van de Walk of Wisdom is een hedendaags, seculier bezinningsritueel om met andere ogen te kijken naar de wereld waarin je leeft, waardoor je de werk- en consumptiemodus aflegt en het landschap echt ervaart. “Een wandeltocht om je verbinding met het leven, de natuur en het landschap opnieuw te bevestigen. Een parel!”, zo motiveert een van de stemmers de keuze voor dit project.’

Wat zei de vakjury?

De vakjury onder leiding van Jan Terlouw maakte uit alle ingediende projecten een eerste selectie van vijftien projecten, waaronder de Walk of Wisdom. De Walk of Wisdom behoorde vervolgens ook nog eens tot de laatste zés projecten die de vakjury nog uitvoeriger bekeek. We wonnen de juryprijs uiteindelijk niet in Zutphen, maar er waren wel mooie woorden:

Jan Terlouw: “De Walk of Wisdom werd zeer gewaardeerd door de jury. Een moeilijke vraag was of het hier daadwerkelijk een opmerkelijke transformatie van het landschap betrof. Niet in de letterlijke zin, dat was voor de jury helder. Maar, werd gezegd, niet handelen is ook handelen. De Walk of Wisdom zal bijdragen aan een transformatie van het landschap in het hoofd van degenen die op pelgrimstocht gaan.

Conceptmatig heel sterk, maar het bereik is in het licht van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit zo wel wat gering. Dan is er de belofte dat de Walk of Wisdom op termijn kan leiden tot betekenisvolle transformatie. Leegstaand religieus erfgoed langs de route zou door gebruik als herberg een nieuw toekomstperspectief kunnen krijgen en dan is er nog de euro per pelgrim die terugvloeit naar cultuur- en natuurprojecten langs de route. Als het tot betekenisvolle transformatie leidt, zou het een winnaar kunnen zijn, oordeelde de jury, maar nu nog niet. Wel heeft het de juryleden erg nieuwsgierig gemaakt en nu al geprikkeld om met andere ogen te kijken.”

Landschap nieuwe stijl

De Gelderse Prijs voor ruimtelijke kwaliteit wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Dit jaar was het thema ‘landschap nieuwe stijl’. Zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs is een cheque van 10.000 euro waarmee de winnaars een financiële steun in de rug krijgen hun project uit te voeren en zo het betreffende landschap (nog) mooier te maken. Gedeputeerde Meijers: ‘‘Overal om ons heen is landschap. Gelderland is gelukkig rijk bedeeld in meerdere soorten prachtig landschap. Ons landschap wordt doorlopend aangepast aan nieuwe behoeftes. Verandering is niet erg, als we maar zorgen dat we zo veel mogelijk schoonheid en kwaliteit erin houden of zelfs brengen. Daar gaat deze prijs over.”

Sint Jansbeek: transformatie met lef

De winnaar van de vakjuryprijs, het stedelijke beeklandschap de Sint Jansbeek dwars door Arnhem, is volgens de jury een gebiedstransformatie met lef, die navolging verdient en waarvan het resultaat met recht een landschap nieuwe stijl genoemd kan worden. Herwaardering van het bekenlandschap speelt een grote rol bij de Sint Jansbeek. De beek heeft zijn historische karakter in meer of mindere mate teruggekregen. De manier waarop de Sint Jansbeek het verleden verbindt aan de toekomst is uniek, aldus juryvoorzitter Jan Terlouw.

Hier vind je het complete juryrapport.