Walk of Wisdom tekent samenwerkingsovereenkomst met gallerie Intermedi-art

Foto

Hedendaags getijden- en pelgrimsboek

Damiaan Messing tekende als voorzitter van stichting Walk of Wisdom op donderdag 25 juli een samenwerkingsovereenkomst met Theo van Stiphout van gallerie Intermedi-Art.

Intermedi-Art organiseert elk jaar in de Stevenskerk van Nijmegen een gratis toegankelijke zomerexpositie waar diverse kunstenaars hun werk presenteren rondom een thema. Het thema van 2013 was ’thuisreis‘. Voor 2015 wordt het thema `het hedendaags getijden- en pelgrimsboek` in het kader van het Gebroeders van Limburg jaar.

In de Middeleeuwen was een getijdenboek een persoonlijk gebedenboek binnen de toen christelijke context. In samenwerking met de Walk of Wisdom gaat Intermedi-Art een hedendaags getijdenboek uitgeven. Het boek sluit aan bij het moderne zin-zoeken waar mensen hun identiteit en zingeving samenstellen uit meerdere bronnen van religie, kunst, sport tot werk.

Om deze `solo-religiositeit` aan het louter persoonlijke te laten ontstijgen, verbindt Intermedi-Art het hedendaags getijdenboek met de kernwaarden van de Walk of Wisdom. Deze kernwaarden zijn authenticiteit, diversiteit en duurzaamheid. Die kernwaarden vormen een soort zoek-vragen rondom welke levende kunstenaars verbeeldingen maken en `voorlopers` hun levenservaring delen. Hoe kun je een leven leiden waar je zelf achter staat? Hoe laat je anderen in hun waarde zonder jezelf te verloochenen? Hoe kun je iets bijdragen aan het grotere geheel?

Het hedendaags getijdenboek en de Walk of Wisdom gaan ervan uit dat mensen iets van elkaars wijsheid kunnen leren zonder elkaar de eigen waarheid te hoeven opleggen. Beide projecten koesteren de vrijheid van de persoonlijke zoektocht, maar ook het verlangen om in alle vrijheid iets voor de ander, de natuur, `het goede` te betekenen. 

Zomer 2015: Seizoenen van het Leven

De titel voor het hedendaags getijden- en pelgrimsboek wordt Seizoenen van het Leven. In de zomer van 2015 zal rondom dit boek een expositie worden geopend. Dit wordt dan ook meteen het startpunt van de pelgrimsroute de Walk of Wisdom. Wordt vervolgd!