Landschapsbijdrage: €555,- voor Vogelbescherming

Vogelbescherming
Foto door Bart Kouwenberg, b-art photography Nijmegen.

En weer konden we dankzij donaties van pelgrims voor onze startpakketten iets goeds doen voor de natuur: €555,- voor de Vogelbescherming.

Deze Nederlandse vereniging zet zich met 160.000 leden in voor de bescherming van alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Mede dankzij de Vogelbescherming staat natuurinclusief bouwen sinds kort hoog op de maatschappelijke agenda. Bij natuurinclusief bouwen worden nieuwe huizen voorzien van ingemetselde nestkasten en worden projectontwikkelaars concreet gestimuleerd om aan natuurontwikkeling te doen zoals heggen en groene daken.

De vlucht van een vogel

Bij de Walk of Wisdom houden we van vogels. De vlucht van een vogel in de lucht is een symbool van vrijheid. Maar vogels blijven altijd verbonden met hun habitat: zonder dat kunnen zij niet leven. Het zijn de waarden van de Walk of Wisdom in een notendop: de vrijheid om je eigen weg te gaan, in verbondenheid met de leefomgeving. Saillant detail: de omtrek van onze route lijkt op die van een vliegende duif.

De Vogelbescherming heeft hele praktische tips om je leefomgeving vogelvriendelijk te maken. Ook als je alleen een balkon hebt. Kijk hier. Je kunt ook een van de 600 vrijwilligers worden. En nieuwe leden kunnen ze goed gebruiken om hun missie uit te dragen. Je krijgt dan ook hun mooie verenigingsblad vol met nieuws en mooie artikelen over vogels: meer.

Landschapsbijdrage

Vogelbescherming
Steenuil door Jacqueline Kuppen, Walk of Wisdom Leur.

Van iedere donatie voor een startpakket sparen we geld om terug te geven aan de natuur en cultuur van onze route. Onze missie is om de verbondenheid tussen mensen en met de natuur uit te dragen. Door middel van de landschapsbijdrage zorgen we ervoor dat het niet alleen bij mooie woorden en intenties blijft.