Valkhofkapel en Walk of Wisdom sparen €600,- voor vogelbescherming

,

Het afgelopen jaar hebben honderden pelgrims en passanten in de Nijmeegse Valkhofkapel een intentie voor een groene leefstijl geschreven op een moestuinlabel om die vervolgens te ‘planten’  in een bak met aarde. De actie was een samenwerking tussen de kapel en de Walk of Wisdom in het kader van Nijmegen groene hoofdstad van Europa 2018.

Bijna 700 mensen kwamen tot een ‘groene’ intentie en deden samen bijna €275,- in het spaarpotje in de kapel. Deze opbrengst wordt door ons meer dan verdubbeld dankzij de landschapsbijdrage: voor iedere pelgrim die zich inschrijft, leggen we €1,- apart voor het natuur- en cultuurlandschap op de route. Het totaal van €600,- maken we over aan de lokale vogelbescherming: Vogelwerkgroep Nijmegen.

Vogelwerkgroep Nijmegen overlegt over een nuttige besteding en denkt aan de aanschaf van nestkasten voor vogels die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zoals de huis- en gierzwaluw en de huismus. Hierover binnenkort meer. 

Meer over de Vogelwerkgroep Nijmegen: link 
Meer over de Valkhofkapel (of Nicolaaskapel): link