Talenknobbels gezocht (Engels of Duits)

Ben je goed in Engels of Duits? Misschien wil je ons dan (als vrijwilliger) helpen bij de vertaling van onze website en routegids in het Duits en Engels.

Wat is het plan?

We willen de Walk of Wisdom uitbreiden naar andere landen en die in Nederland openstellen voor pelgrims vanover de grens. Niet iedereen buiten Nederland is onze taal machtig en we zullen dan ook onze communicatie geleidelijk aan meertalig moeten maken.

We beginnen met Duits en Engels. Duitsland ligt aan de pioniersroute. Het Engels is – nog – de lingua franca van vandaag. Vandaar dat we voor die twee talen kiezen.

Wat is precies nodig?

De website telt zo’n 35 pagina’s die moeten worden vertaald. Het hoeft niet meteen perfect, we kennen eindredacteuren voor wie Duits of Engels de moederstaal is; zij zijn bereid de teksten te corrigeren.

De routegids telt 10 gewone pagina’s en 34 routebeschrijvingen die vertaald moeten worden. Ook hier hoeft het niet meteen perfect, omdat we de tekst na laten lopen. Ervaring als wandelaar is bij de routebeschrijvingen wel belangrijk, om de uitleg compact en duidelijk te houden.

We laten de vertaalde routebeschrijvingen testen door oefenpelgrims, uiteraard mag je hiervoor een kandidaat aandragen. Deze krijgt van ons het statpakket cadeau.

Belangstelling om op deze manier de eigen wijsheid te bevorderen? Neem dan contact op met pionier Damiaan op [email protected].

Afbeelding: Constellatie, Marjoke Schulten. Een miniatuur uit Seizoenen van het Leven: een hedendaags getijden- en pelgrimsboek