Schrijfster Roanne van Voorst – eerste gastpelgrim op onze route

,

Schrijfster Roanne van Voorst begon eind februari als eerste gastpelgrim aan onze pelgrimsroute rondom Nijmegen. Roanne schrijft mee aan ons boek Op Weg naar Wijsheid, waarvan het eerste hoofdstuk uitkomt als e-book op zaterdag 3 september (meer).

Roanne van Voorst
Schrijfster Roanne van Voorst

Ik was de Walk of Wisdom begonnen in de nasleep van een storm die over het land trok. De dag ervoor, vlak nadat ik met de trein in Nijmegen aankwam, vielen er straatuithangborden op de straattegels kapot, haalden bezorgde café-eigenaren omgevallen stoelen van het terras – eentje waaide weg, voor hij tegengehouden kon worden, zo het stadswater in. 

Ik sliep licht, die nacht, werd telkens gewekt door een suizende wind, en begon aan de wandeling op een dag waarvoor nog steeds windstoten van schaal tien werden voorspeld. Dat beviel me wel: de storm zou de deadlines wel uit mijn hoofd blazen; en dan ook maar gelijk het knagende schuldgevoel over de nachtelijke flesjes melk die mijn partner de afgelopen uren aan ons dochtertje had gevoerd, zonder dat onze handen daarna in bed in elkaar zouden grijpen, zoals we normaliter plachten te doen in een woordeloos gebaar van dankbaarheid: fijn dat jij er deze keer uitging, betekent die hand, straks doe ik het.

De toekomst bestaat nog niet

Roanne van Voorst onderzoekt aan de universiteit van Amsterdam hoe mensen de toekomst vormgeven. Onze keuzes en houding kunnen een grote impact hebben op hoe die er uit komt te zien, aldus Roanne. “Als ik zeg dat het geen zin meer heeft, dat ik bijvoorbeeld niks kan doen aan de klimaatcrisis, dan ga je vanzelf niets meer doen. De toekomst bestaat nog niet. Ik vind het bijna een verantwoordelijkheid om daarom hoopvol te blijven. Daarom kijk ik naar oplossingen en blijf ik hoop houden” (meer).

Als onderzoekster en schrijfster is ze alert op veranderingen en trends die het vermogen hebben om uit te groeien tot heuse transformaties. Een van die trends – waar we volgens haar middenin zitten – is de opkomst van een plantaardig dieet. Waar dertig jaar geleden wereldwijd nog maar een paar miljoen mensen geen vlees aten, zijn dat er in 2015 al een geschatte 750 miljoen. Er is een hausse aan initiatieven om minder vlees en zuivel te consumeren en het aanbod aan vleesvervangers en zuivelalternatieven is in korte tijd geëxplodeerd. De meeste mensen die geheel of gedeeltelijk overschakelen op een plantaardig dieet zijn daarbij jong, wat betekent dat de trend zich snel kan versterken.

Ooit aten we dieren

Wat is hier aan de hand? vraagt Roanne zich af in haar boek Ooit aten we dieren. In het vlot geschreven boek betrekt ze als goed antropoloog ook haar eigen ervaring. Ze besluit vegan te worden en deelt royaal haar worsteling hoe deze keuze ingrijpt op haar eet-patroon én sociale contacten (etentjes!).

Roanne van Voorst snapt maar al te goed waarom mensen wegkijken voor de cijfers van klimaat- en dierenactivisten. Dat deed ze zelf ook. Maar haar conclusie na gedegen onderzoek is ondubbelzinnig: “het is tijd om te evolueren“. Onze kleinkinderen zullen volgens haar niet begrijpen waarom we op zulke grote schaal andere dieren doden: wekelijks meer dan in de hele geschiedenis mensen stierven door oorlog. Wat zeggen we die kleinkinderen als ze vragen waarom we vlees en zuivel bleven consumeren, in de volle wetenschap dat mest, koeienscheten en het kappen van bos – voor vee(voedsel) – een van de grootste aanjagers van de klimaatramp is?

Meer over Ooit aten we dieren: link.

De toekomst van liefde

Met zijn zessen in bed
Met zijn zessen in bed

Inmiddels heeft Roanne van Voorst een nieuw boek geschreven: Met zijn zessen in bed. Over de toekomst van liefde, die volgens haar ook razendsnel aan het veranderen is.

Er worden medicijnen uitgevonden die je verliefd kunnen maken of houden, er bestaan robots om seks mee te hebben en er wordt gestreden voor wetten om met meer dan twee mensen te mogen trouwen. Tegelijkertijd is er een groeiende groep mensen die bewust alleen blijft: de sologamisten.” (achterflap).

Meer.

Binnenkort meer over andere gastpelgrims die meeschrijven aan ons pelgrimsgetijdenboek Op Weg naar Wijsheid.