Schrijf mee aan ‘het verhaal’ van de Walk of Wisdom

“Men schrijft niet om gepubliceerd te worden, men schrijft om te ademen.” Die prachtige woorden schreef de Ierse schrijver Samuel Beckett ooit.

Heb jij geschreven over jouw Walk of Wisdom? Zou je er (nog meer) over willen schrijven en misschien ook een mogelijke bijdrage willen insturen voor het komende Pelgrimsgetijdenboek?

Kom zaterdag 28 oktober naar de middag van de Walk of Wisdom voor pelgrims die (een deel van) de route hebben gelopen en wissel je verhalen en ervaringen uit.

We gaan in tweetallen wandelen door het prachtige herfstbos van de Duivelsberg, er is muziek en poëzie van Dineke de Velde Harsenhorst. Je kunt schrijven aan je inzending voor het Pelgrimsgetijdenboek.

Er is een mini-workshop over schrijven door Lucy Holl of je kunt hulp inroepen van een van onze schrijvers om jouw verhaal samen op te tekenen.

Wat wil woorden krijgen? Waarom ben je op pad gegaan? Wat heb je ervaren onderweg? Wat is voor jou dé herinnering aan jouw Walk of Wisdom? 

Het nieuwe Pelgrimsgetijdenboek wordt de opvolger van Seizoenen van het Leven: een hedendaags getijden- en pelgrimsboek (Intermedi-art 2015). Waar Seizoenen van het Leven draaide om de wijsheid van de voorlopers van de Walk of Wisdom (ambassadeurs), draait het Pelgrimsgetijdenboek om de wijsheid van pelgrims. Het boek volgt het ritme van de route: bij elk van de 34 routekaarten uit de routegids zoeken we een tekst of beeld van een pelgrim.

Schrijf mee aan ‘het verhaal’ van de Walk of Wisdom, geef iets terug of mee aan de route en help zo bij het ontstaan van een inspirerende nieuwe traditie.

Het programma is van 13.00u-16.30u (inloop vanaf 12.30u)

Locatie: Huize Wylerberg: Veldstudiecentrum Sovon, Rijksstraatweg 178, 6573 DG Beek-Ubbergen.

Kijk hier voor meer informatie en inschrijven.

PS: Deelname aan de middag betekent niet dat je bijdrage automatisch geselecteerd wordt voor het boek.