Internationalisering Walk of Wisdom

,
Marjoke Schulten

Stichting Walk of Wisdom heeft Damiaan Messing gevraagd een plan te schrijven voor de internationalisering van de pelgrimsroute.

Damiaan was de bedenker van het idee achter de route. Die route is in ambitie wereldwijd om de verbondenheid tussen mensen onderling en met de wereld te verbeelden. Om ergens te beginnen, ontwikkelde hij samen met Manja Bente de pioniersroute rondom Nijmegen. Deze loopt met pakweg 10.000 pelgrims in zes jaar goed. De weg ligt nu open om verder te denken.

Internationalisering past binnen het stichtingsdoel om wijsheid en vrede te bevorderen over de grenzen van culturen en religies heen. De pelgrims zijn tot nu echter vrijwel uitsluitend Nederlandstalig. Er is een Engelstalige routegids, maar daar is nog geen vraag naar. We hebben wel een paar verkenningen gedaan in België, Portugal en Engeland, en vanuit België hebben ook enkele potentiële ‘pelgrim pioniers’ belangstelling getoond. Maar daar is nog niets concreets uit gekomen.

Tijd voor een plan dus. Damiaan was net terug van een sabbatical in Engeland en had daar wel oren naar. Hij heeft tot eind september de tijd. Hij stemt het plan af op de ontwikkeling van het tweede getijdenboek. Hieraan werken de twee coördinatoren van de Walk of Wisdom Manja Bente en Rob van Sprang.

Afbeeldingen: Marjoke Schulten. Miniaturen uit het eerste getijdenboek. Meer.