Pilot entreeheffing Stevenskerk (WoW pelgrims mogen gratis naar binnen)

Ons begin- en eindpunt de Stevenskerk start per 1 augustus een pilot met een entreeheffing van €2,-. Pelgrims die hun tocht beginnen of afsluiten, mogen gratis naar binnen. Let op: dat zal in de nieuwe situatie voor veel vrijwilligers nog niet duidelijk zijn, maar je kunt als pelgrim verwijzen naar de informatiemap die achter de balie ligt waar dit in staat.

Waarom entreeheffing?
De Stevenskerk staat voor grote uitgaven rond onderhoud en verduurzaming. Ze krijgt daarvoor subsidie van 5,5 miljoen euro van het Rijk, maar die is op voorwaarde dat de kerk het bedrag zelf aanvult met 2,3 miljoen euro. Hiervoor krijgt de stichting 10 jaar de tijd. Om niet te afhankelijk te worden van subsidiegevers, wil de stichting met een pilot entreeheffing  onderzoeken of ze een hogere eigen bijdrage voor de geplande projecten kan halen.

Na afloop van de pilot (1 december) wordt er geëvalueerd. Het is dus nog niet te zeggen of de entreeheffing een permanente maatregel wordt. De hoop is dat de meeste bezoekers bereid zijn met hun bezoek bij te dragen aan het behoud van het prachtige monument uit 1273.

Als Walk of Wisdom betalen we het klein onderhoud aan de kerk voor één dag per jaar via de Steveniersbijdrage van €365,-. Uit dank voor de gastvrijheid van de kerk voor WoW pelgrims hebben we deze week €300,- extra overgemaakt. Als je wat kunt missen wanneer je langs de donatiezuil loopt: alle beetjes helpen!!

Stevenskerk, door Bart Kouwenberg