Pelgrim: het symbool van de Walk of Wisdom

Pelgrim is ontworpen door Huub en Adelheid Kortekaas. Pelgrims krijgen het symbool mee voor op de tas of jas en het dient ook als routemarkering. Noem Pelgrim dus gerust een hedendaagse ‘beschermheilige’!

Volgens de kunstenaars zijn we op weg naar een nieuw wereldbewustzijn – een “Nieuwe Renaissance.” Binnen dit bewustzijn ziet de mens zich zelf niet langer als afgesneden van de natuur, maar als onderdeel.

Alle mensen zijn met elkaar verbonden in het verlangen om de eigen, unieke kiemkracht tot ontplooiing te brengen. We zijn medeschepper van de werkelijkheid. Een eer èn een verantwoordelijkheid.

Huub en Adelheid Kortekaas

Kunstenaarsduo en ontwerpers symbool Walk of Wisdom

Huub en Adelheid Kortekaas maakten eerder een ‘Angel of Unity‘ voor de tuin van de Verenigde Naties in Ramallah (2013). Dit deden zij in opdracht van de Nederlandse ambassade in een gebaar van vrede voor de Palestijnse bevolking. Ook ontwierpen ze in 2008 de human rights tulip award voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft ingezet voor de mensenrechten.

Het symbool Pelgrim refereert aan het project de unifying spiritual field of the world. In dit project stuurden ze inspirerende mensen over de hele wereld een gouden kiemplantje als erkenning van hun rol in een nieuw bewustzijn, dat uitgaat van de fundamentele verbondenheid tussen mens en aarde. 

Huub en Adelheid Kortekaas werken momenteel aan de realisatie van de Anima Mundi: een tempel die het geweten van de aarde symboliseert.

Naar de website van de kunstenaars.