Hoogleraar wijsgerige ethiek Paul van Tongeren

Paul van Tongeren

Paul van TongerenDe Nijmeegse hoogleraar wijsgerige ethiek Paul van Tongeren gaat een pagina aanleveren voor ons pelgrims- en getijdenboek Seizoenen van het LevenVan Tongeren won dit jaar de Socrates beker voor het meest prikkelende en oorspronkelijke filosofieboek. Hij kreeg die prijs voor zijn boek Leven is een Kunst. 

Uit een artikel van het blad Filosofie: “De jury roemt de mild polemische wijze waarop Paul van Tongeren in Leven is een kunst de tekortkomingen van de in ons land zo populaire levenskunstfilosofie aan de kaak stelt, die volgens Van Tongeren weinig oog heeft voor de mens zoals die werkelijk is: machteloos, zwak, kwetsbaar. In weerwil van de populaire gedachte dat de mens architect van zijn eigen bestaan is, laat hij zien dat het leven maar zeer ten dele maakbaar is. De auteur heeft de problematiek diep doordacht én hij zet de lezer aan tot denken. Dat is op zichzelf al een hele kunst”.

We zijn zeer ingenomen met de fijnzinnige denker Van Tongeren als symbolisch voorloper van de route. De Walk of Wisdom is geen route met één wereldbeeld of waarheid, we proberen stof tot overdenking aan te reiken uit velerlei bron. Wat de pelgrim daaruit haalt, laten we graag aan hem of haar zelf over. Wat voor ons telt, is bereidheid om bij jezelf naar binnen te gaan, openheid voor de levensbeschouwing van anderen en goede wil om een steentje bij te dragen aan het algemeen belang (Meer over onze kernwaarden).