Charter

Waar we voor staan, naar toe willen en vandaan komen

Walk of Wisdom symbolen

Waarom de Walk of Wisdom?

Steeds meer mensen stellen klassieke levensvragen op oude pelgrimsroutes als de Camino naar Santiago in Spanje of de Henro in Japan. Alleen al het aantal pelgrims naar Santiago groeide van rond de 2.500 in 1984 naar 350.000 in 2019. Pelgrims roemen de verbondenheid van het onderweg zijn: verschillen tussen mensen vallen weg en het dagen achter elkaar lopen, verbind je met je lijf, de natuur en de vraag waar het leven ten diepste over gaat.

Lerend van de rituele creativiteit van deze van oorsprong religieuze pelgrimsroutes ontwikkelt de Walk of Wisdom een nieuwe pelgrimstraditie los van een religie. Wij voelen ons geraakt door de uitdaging met miljarden mensen samen te leven op één planeet terwijl we tegelijk de rest van de natuur koesteren.

Met de Walk of Wisdom willen we in de huidige hectische tijden de wijsheid bevorderen door ruimte te maken voor bezinning via een in de kiem wereldwijde pelgrimsroute. Door te laten zien dat onder de oppervlakte van uiterlijk, status of bezit dezelfde zingevingsvragen leven, willen we bijdragen aan samenwerking over de grenzen van nationaliteit, religie of politieke overtuigingen heen. Door uit te dragen dat onze individuele keuzes het gezamenlijke ecosysteem van de aarde beïnvloeden, willen we bijdragen aan verduurzaming en biodiversiteit.

Wat we doen

De Walk of Wisdom werkt met kleinschalige vrijwilligersorganisaties die elk in eigen land een gemarkeerde pelgrimsroute bezielen. Het gaat om routes van een of twee weken lopen. Een pioniersroute van 136 kilometer rondom Nijmegen is in 2015 als eerste route geopend en vormt de aanzet tot nieuwe Walks of Wisdom in andere landen. De verschillende routes worden geleidelijk met elkaar verbonden zodat uiteindelijk een wereldwijde pelgrimsroute ontstaat als metafoor voor de verbondenheid tussen mensen onderling en tussen mensen en de aarde.

Kernwaarden

De Walk of Wisdom heeft als kernwaarden vrijheid in verbondenheid en biodiversiteit. Pelgrims van de Walk of Wisdom is onafhankelijk van een religie of politieke partij. Walk of Wisdom pelgrims bepalen zelf hoe ze hun tocht invullen, hebben respect voor de invulling van anderen en dragen zorg voor het landschap waar ze doorheen lopen. De organisatie van elke route spant zich concreet in voor dat landschap door een deel van de inschrijfgelden daarvoor te bestemmen en klus- of opruimacties te organiseren.

Rituelen en symbolen

  • Pelgrim is het symbool van de Walk of Wisdom en draagt uit waar we voor staan. In de woorden van de ontwerpers Huub en Adelheid Kortekaas: “Ieder mens is een zaaling van Moeder Aarde met elk een eigen, unieke kiemkracht.” Elke route is met dit symbool gemarkeerd en pelgrims krijgen bij inschrijving een 99mm-speld met het symbool voor op de tas of jas. Elk land heeft een andere kleur speld. Een groot beeld van het symbool markeert het begin- en eindpunt.
  • De pelgrimsveter verbeeldt de verbondenheid van pelgrims met het landschap: onderweg rijgen pelgrims vogelringetjes aan de veter met de namen van de gebieden van de betreffende Walk of Wisdom. Iedere pelgrim krijgt bij inschrijving een veter met uniek ringetje met daarop het inschrijfnummer. Ontwerp: Manja Bente.
  • Pelgrims krijgen bij inschrijving een zakje mee met de vraag wat zwerfafval op de route te helpen opruimen en zo concreet bij te dragen deze een stukje mooier te maken.
  • Telefoon en internet gaan zo veel als mogelijk uit: de Walk of Wisdom is een tocht naar binnen in contact met waar of wie je bent.
  • Vanuit de organisatie is aandacht voor betekenisvolle momenten voor een waardevolle tocht: voorbereiding, vertrek, halverwege, eind, een tijd na afloop.
  • De rituele inkleding van de route is sober zodat pelgrims ruimte krijgen hun tocht naar eigen inzicht in te vullen.

Vorm van de Walk of Wisdom

  • Om te benadrukken dat een pelgrimstocht niet gaat om ergens te komen, maar om een tocht naar binnen te maken, is bij elke nationale Walk of Wisdom het begin- en eindpunt gelijk.
  • De route heeft één looprichting, zodat iedereen ondanks alle verschillen toch dezelfde kant oploopt.
  • Om de organisaties overzichtelijk en kleinschalig te houden, is er slechts één gemarkeerde Walk of Wisdom per land van een tot twee weken lopen.

Profiel internationale partners

Walks of Wisdom werken zoveel mogelijk met vrijwilligers: de primaire drijfveer is het praktisch en dienstbaar idealisme om ruimte te maken voor bezinning geïnspireerd door een waardering van vrijheid, samenwerking en ecologisch bewustzijn. Iedere organisatie werkt zo duurzaam mogelijk en draagt concreet bij aan de lokale cultuur en biodiversiteit.

Ontstaansgeschiedenis

Het idee van de route is in 2008 ontstaan naar aanleiding van een bachelorscriptie Rituele Studies aan de Radboud Universiteit. Professor Ronald L Grimes had studenten uitgedaagd een ritueel te bedenken ‘dat de wereld kon redden’. Zijn bedoeling was speels, maar zijn student Damiaan Messing nam de uitdaging serieus en zocht op basis van het werk van Grimes naar mogelijkheden voor een ritueel dat mensen over de grenzen van cultuur, religie en nationaliteit met elkaar zou kunnen verbinden.

Het resultaat was de bachelorscriptie “What gesture can save the planet” met als casestudy de missie van milieubeweging de Kleine Aarde in Boxtel om mensen tot duurzaamheid te inspireren. Uit de scriptie groeide uiteindelijk het idee van een wereldwijde ´Walk of Wisdom´. Dit idee is vanaf 2011 ontwikkeld met behulp van een stichting onder leiding van pionier Damiaan Messing en mede ontwikkelaar Manja Bente.

Op 21 juni 2015 werd als eerste de pioniersroute geopend rondom Nijmegen. Eind 2019 hebben zich 5.000 pelgrims ingeschreven, afkomstig uit heel Nederland en in toenemende mate Vlaanderen. De Walk of Wisdom kreeg in 2018 de publieksprijs in de Gelderse verkiezing voor landschappelijke kwaliteit. Eerste verkenningen in andere landen worden nu ondernomen.