Achtergrond van de Walk of Wisdom

Steeds meer mensen stellen klassieke levensvragen op oude pelgrimsroutes als die naar Santiago de Compostella of de Henro in Japan. Alleen al het aantal pelgrims naar Santiago groeide van 2.491 in 1984 naar 272.135 in 2010. Pelgrims roemen de verbondenheid van het onderweg zijn: verschillen tussen mensen vallen weg en het dagen achter elkaar lopen, verbind je met natuur en lijf.

Geïnspireerd door deze ontwikkeling ontstond de Walk of Wisdom. Een nieuwe pelgrimsroute, die onafhankelijk is van een religie. De stichting achter de route wil ruimte maken voor bezinning en verbondenheid over de grenzen van cultuur en land heen.

Een kleine pelgrimage vanuit een grote gedachte

De Walk of Wisdom verbindt klassieke levensvragen met moderne thema’s: de zoektocht naar authenticiteit en de uitdaging om met miljarden mensen te leven op één planeet. Keuzes die ieder van ons afzonderlijk maakt, beïnvloeden het geheel en het geheel beïnvloedt ieder van ons afzonderlijk.

Hoe? Dat is een open vraag die een nieuw, mondiaal ritueel verdient. Niet zweverig, maar met de voeten op de grond. Een pelgrimage vanuit een grote gedachte, maar telkens opnieuw beginnend bij de ervaringen en intuïtie van elk individu. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Het is mogelijk om van elkaar te leren.

Shikoku pelgrims