Oprechte vrede

Doro-Krol-Wylerberg.jpg

Doro-Krol-Wylerberg.jpg

In de loop van het voorjaar gaan we nadenken over de invulling van de tweede editie van Seizoenen van het Leven: een hedendaags getijden- en pelgrimsboek. Graddie Meijer stuurde alvast een pagina in. Graddie is een van de eerste pelgrims van de Walk of Wisdom! Afbeelding: Doro Krol

Naarmate de dag van mijn persoonlijke walk of wisdom dichterbij kwam, ging ik er ook meer over nadenken. Zou ik op een thema gaan lopen en op welk thema dan? Ik besloot op het thema vrede te gaan lopen en koos daarvoor vijf Bijbelteksten uit:  Psalm 85: 10-12, Jesaja 32:17, Zacharia 8: 16, Jakobus 3: 17, 18 en 1 Petrus 3: 10 en 11. Voor iedere dag, die ik zou lopen eentje en alle vijf gaan ze over vrede.  

Mooi onderwerp, maar toch ook een onderwerp waar al zoveel over is gedacht, gezegd en geschreven. Zeker in mijn wereld, die voor een groot deel uit doopsgezinden bestaat en die geloofsgemeenschap is toch vooral bekend geworden als één van de historische vredeskerken!

Wat zou de Walk of Wisdom mij brengen? Zouden mijn meditatieve gedachten n.a.v. die vijf teksten mij nog nieuwe gezichtspunten opleveren?

b2ap3_thumbnail_Foto-Graddie-Meijer_20160223-134422_1.jpgElke morgen bracht ik de eerste 10-15 minuten door met me vooral bewust te worden van de omgeving waarin ik wandelde: wat hoor je,  wat zie je, wat ruik je en wat voel je? Vervolgens probeerde ik te ontdekken hoe ik mezelf voelde: stemming, vermoeidheid, pijntjes etc. Pas als ik me bewust was geworden van de omgeving en van mijn eigen gevoelens kwam de tekst van die dag aan de beurt.

Nu is het niet zo dat ik de hele dag aan die ene tekst liep te denken, maar wel kwamen er steeds weer woorden en gedeeltes van de bewust tekst in mijn gedachten. Zo gauw ik even ergens tijd nam voor een pauze las ik ook even weer die tekst door om het geheel niet uit het oog te verliezen. Aan het einde van iedere dag probeerde ik hetgeen mij onderweg aan de tekst was opgevallen of datgene waarop mijn gedachten bleven hangen kort op te schrijven. Dat waren niet alleen stelligheden, maar ook vragen:

1. Wat hebben vrede en recht met elkaar te maken?

2. Gerechtigheid leidt tot vrede, rust en veiligheid. Steeds weer worden wij opgeroepen gerechtigheid te doen.

3. Vrede bewaren door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken. Daarmee brengen we de vrede dichterbij.

4. Steeds komen de woorden gerechtigheid, oprechtheid en vrede samen voor. Wat betekent dat?

5. Wie gelukkig wil zijn moet eerlijk zijn en voortdurend vrede nastreven. 

Dit is me in alle teksten opgevallen: dat vrede, eerlijkheid en oprechtheid steeds weer met elkaar worden verbonden. Dan gaat het niet om DE waarheid, maar om mijn oprechtheid.

Uiteindelijk bracht het me tot de stellige overtuiging, dat we beter over oprechtheid kunnen spreken dan over waarheid. Bij waarheid kun je altijd vraagtekens zetten: wat is waarheid, wiens waarheid? Als het over oprechtheid gaat, gaat het over mij persoonlijk. Ik weet heel goed wanneer ik wel of niet oprecht ben en daarop heb ik ook invloed. En als iedereen even oprecht is, is de vrede zeker een stapje dichterbij.

Echt waar!

Graddie Meijer. http://graddiemeijer.com/

Foto: Graddie Meijer. 

Afbeelding: Doro Krol, Huize Wylerberg en omgeving. Op 4 maart is er om 16.00u een tentoonstelling van het werk van Krol tijdens de opening van het seizoen van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, een vereniging die zich inzet voor het behoud van het cultuurlandschap.