Opgeruimd staat netjes: verslag World Cleanup day 2023

World Cleanup
World Cleanup Day 2023 – Team Walk of Wisdom

Verslag: door Manja Bente

Op 16 september hebben we meegedaan aan de World Cleanup Day 2023. Over de hele wereld ruimen die dag mensen vuilnis op. Vanuit de Walk of Wisdom deden we mee rondom de Rijn/Waal met o.a. het Dijkmagazijn Beuningen, het Veerhuis in Varik en Feed the Source in Basel om op verschillende locaties afval op te ruimen aan de rivier. Immers afval Dat in de rivieren terecht komt, beïnvloedt ook op een negatieve manier ons drinkwater. 

Het was een prachtige zonnige dag en we zijn met 10 mensen bij elkaar gekomen om aan deze speciale dag mee te werken. De meesten wijden zich al vaker aan het opruimen en willen op deze manier een steentje bijdragen aan een schonere wereld.

We wilden eerst het eiland in de Waal tegenover het centrum van Nijmegen opruimen – de Spiegelwaal – maar daar was deze dag nu net een herdenking van de Waaloversteek tijdens de WO.II. Op naar de Waalstrandjes aan de kant van Nijmegen, de Ooijpolder in. Er ligt (helaas) immers overal wel afval dat de mensen zomaar achterlaten.

Goed nieuws

Goed nieuws! Er lag op de Waalstrandjes maar weinig grof afval zoals blikjes, plastic en glas. De gemeente Nijmegen ruimt hier gelukkig regelmatig op en stimuleert bezoekers ook om hun troep mee te nemen door bij de ingang zwerfafval zakjes aan te bieden. We besloten ons bij de World Cleanup 2023 op de sigarettenpeuken richten.

World Cleanup

Sigarettenpeuken lijkt een onnozel iets, maar niets is minder waar: het is een giftig goedje. We hebben samen wel zo’n 600 peuken geruimd van de strandjes en waarschijnlijk ligt er onder het zand nog veel meer.

Een tip voor de roker: neem een doosje mee waar je de peuk in kan doen, dan blijft de schade voor de natuur beperkt. Overal een goed idee: door nieuwe regulering moet je als roker immers bijna overal buiten je pafje doen. Ze zijn zelfs te koop:

World Cleanup

Na afloop hebben we lekker wat gedronken bij het cultureel terras de Kaaij van Opoe Sientje. Het was al met al een gezellige middag. Leuk om samen iets goeds te doen. Als het even kan, doen we volgend jaar weer mee!

Een sigaret kan 1000 liter water vervuilen 

Quote van de website van het Trimbos instituut:

Met name voor in het water levende organismen zijn sigarettenpeuken giftig en leiden ze tot veranderd gedrag, veranderingen in het DNA-materiaal, onderdrukking van de ontwikkeling en zelfs tot sterfte. Eén sigarettenpeuk kan 1000 liter water vervuilen. Onderzoek toont dat bij een concentratie van één sigarettenpeuk per liter water de helft van de vissen dreigt te overlijden. Peuken hebben ook een effect op planten. Zo houden ze de groei van sommige gewassen tegen en worden nicotinevervuilingen teruggevonden in bijvoorbeeld basilicum en pepermunt.

Hoe gif uit tabaksrook in de natuur terechtkomt

De peuk van een filtersigaret bestaat uit een filter en een klein stukje niet-opgerookte sigaret. Het sigarettenfilter bestaat uit stevig samengeperste plastic vezels (celluloseacetaat), waar door het roken giftige en kankerverwekkende stoffen in achterblijven. Sigarettenpeuken komen door de wind, regen en via het riool gemakkelijk terecht in zoet- en zoutwater. Uit de miljarden sigarettenpeuken die in het milieu terechtkomen, lekken jarenlang zware metalen en nicotine de natuur in.”

Meer over de World Cleanup day

Kijk hier voor meer informatie over de World Cleanup-day: link.