“Onderweg geïnspireerd” – Mariëlle van Enckevort

Mariëlle van Enckevort schreef na haar Walk of Wisdom een gedicht.

foto bij gedicht Mariëlle van Enckevort door Helene Tabben

Zoekend naar antwoorden
antwoorden op vragen
uit het leven

Onderweg geïnspireerd   
en vertwijfeld
heen en weer
geslingerd

Tijd geeft antwoorden
vaak
ook de buitenlucht helpt
relativerend
´wat kan me nou eigenlijk gebeuren?`

Heen en weer geslingerd
inspiratie en beren
aan het eind van de tocht
een volmondig ´ja´ kunnen geven

Gesteund door een Engel
of zaailing
wie zal het zeggen?

Mariëlle van Enckevort
(pelgrim 14665)

Met een "groene groet" stuurde pelgrim Mariëlle van Enckevort dit gedicht in. Wil je ook iets sturen naar aanleiding van je tocht? Stuur het [email protected]. Elke bijdrage wordt geplaatst, sommige mogelijk ook in ons nieuwe pelgrimsgetijdenboek (hiervoor word je altijd eerst om toestemming gevraagd).  

Foto: @Helene Tabben