Actie voor nestkasten voor huismussen en -zwaluwen op de Walk of Wisdom

Huismussen en – zwaluwen hebben het moeilijk de laatste jaren en daarom starten we met de Vogelwerkgroep Nijmegen e.o. een actie om nestkasten voor ze op te hangen. Met geld dat we vorig jaar spaarden (€600,-) kopen we speciale, robuuste nestkasten die we geven aan de halteplaatsen waar pelgrims hun vogelringetjes ophalen. We hopen dat de eigenaren zelf en hun achterban er een paar bijkopen!

Een interview met Jochem Kuhnen, de nestkast specialist van de Vogelwerkgroep.

Waarom is het nodig?

“De huismussen en – zwaluwen hebben het moeilijk omdat hun nestgelegenheden de laatste decennia steeds slechter zijn geworden. Bij renovaties maken particulieren en woningcorporaties namelijk alle kieren en openingen dicht – precies de plekken waar deze vogels hun nesten bouwden. Zo herinner ik me dat in Neerbosch-Oost (Nijmegen) waar ik opgroeide vele mussen en gierzwaluwen rondvlogen, een sterke en mooie jeugdherinnering. De wijk is gerenoveerd: er vliegt niets meer.

Oei, dat wordt toch alleen maar erger met alle klimaatmaatregelen?

“Nee, dat hoeft niet. Woningcorporaties beginnen er rekening mee te houden. Bij een renovatie hangen ze nestkasten op. Ook wordt steeds vaker het ‘vogelschroot’ waarmee wordt voorkomen dat vogels nestelen onder de dakpannen, pas bij de tweede rij pannen aangebracht. Er komt steeds meer bewustzijn en elke actie helpt daarbij.”

De nestkasten die je wil ophangen, zijn best duur. Waarom is dat nodig?

“Goedkope nestkastjes in de tuincentra zijn gemaakt van slecht hout en zijn na een paar jaar op. Bovendien hebben vogels voorkeuren waarmee bij veel van die kasten geen rekening is gehouden.

Zo hebben mussen en zwaluwen de opening liever niet in het midden, maar zo ver mogelijk van het nest vandaan. Dat is buiten het bereik van roofvogels als de sperwer, die achter de beestjes aanjaagt en met zijn klauwen in de kast graait. Opportunisten als de ekster of kraai jagen niet, maar zullen als het gemakkelijk kan zonder scrupules een jong vogeltje uit het nest trekken.

Een echt goede nestkast houdt hier rekening mee en is gemaakt van houtbeton, een mengsel van beton en houtvezels. Zo’n kast gaat net zo lang mee als je huis en is dus heel duurzaam. Normaal kost een houtbetonnen nestkast €30,-, maar als we met deze actie er een heleboel kopen, krijgen we vast korting.”

Veel halteplaatsen hebben horeca, geven die kasten overlast?

“Juist de kleine, gebouw gebonden vogels worden als gezellig ervaren door klanten. Een groep kwetterende mussen die dartel rondvliegt is een gratis attractie die door veel mensen wordt gewaardeerd.”

Zelf heeft Jochem bijna tien nestkasten onder zijn dakgoot opgehangen. Van een paar daarvan heeft hij in maart de opening geblokkeerd om ze vrij te houden voor de jaarlijks terugkerende zwaluwen. De andere kasten zijn in gebruik van de mussen. Het werkt dus.

Wij gaan nu de halteplaatsen benaderen met het aanbod en zijn benieuwd naar hun reactie. Wordt vervolgd!

Wil je ook een houtbetonnen nestkast voor een huismus- of zwaluw en woon je aan de route? Neem contact op met Damiaan ([email protected]) of met een halteplaats om te vragen of ze meedoen, zodat je een kast tegen korting kunt bijbestellen.

Nestkasten voor huismussen en gierzwaluwen thuis bij Jochem