Nachtegalen op de Walk of Wisdom

Wie de komende weken de Walk of Wisdom gaat lopen: de vrij zeldzame nachtegaal zingt in het struikgewas aan de route. Aan de Langstraat in de Ooijpolder bij routekaart 2 (bolletje vijf) hebben een stuk of vier nachtegalen hun territorium in het struikgewas net na de veeroosters.

“De nachtegaal staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als ‘kwetsbaar’. 

De verdroging van bossen in oostelijk Nederland leidt tot voor de nachtegalen te ruige vegetatie. Voor het behoud van de nachtegaal zal dit moeten afnemen. […]

Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. […] Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren.”
Bron: Vogelbescherming.nl
(link)

Vandaag zijn we er gaan luisteren bij een avondpicknick, het was smullen!
Foto boven: Rob Zweers.