Lente èn pelgrimseizoen in bloei – mede dankzij de Ploegdriever

De inschrijvingen als pelgrim stromen binnen de laatste dagen. Of dat door Corona komt, weten we natuurlijk niet. In ieder geval stemt deze tijd tot bezinning en een pelgrimsroute in eigen land is een goed alternatief voor een route verder weg.

Alle pelgrims die zich de afgelopen weken inschreven, kregen in hun startpakket bloemzaad van de Ploegdriever: een vereniging boeren, burgers en buitenlui die zich inzet voor het onderhoud van het cultuurlandschap, o.a. door ecologisch bermbeheer met inheemse bloemen. Vorige maand kregen we een grote lading zakjes zaad van die bloemen, ingepakt door Pluryn, een zorginstelling voor o.a. jongeren. Die zakjes doen we in de startpakketten.

Wat er in zit? Een mengsel, meestal van biologische akkerbouw, met o.a. karakteristieke akkerflora van autochtone herkomst, Cruydt-Hoeck:

  • Korenbloem, Grote klaproos, Gele ganzenbloem, Bolderik, Dauwnetel, Akkervergeet-mij-nietje, Reukeloze kamille, Akkerviooltje, Rood guichelheil, Witte krodde

Ploegdrievers werkgebied Berg en Dal is de eerste gemeente op de Walk of Wisdom na beginpunt Nijmegen. Met stichting Landschap Ooijpolder Groesbeek beheert de vereniging o.a. een paar gebiedjes waar je langstrekt:

  • Een poel met daarbij orchideeën op kaart 3 van de routegids, net na bolletje 12.
  • De ecologische verbindingszone op kaart 8, een paar honderd meter na bolletje 4.

We zijn blij dat het pelgrimseizoen èn de lente in bloei komen en via onze landschapsbijdrage doen we een donatie aan de vereniging en de stichting.

NB: De zaadjes kun je inzaaien tot midden mei, dus wie ze later krijgt, kan ze het beste tot volgend jaar bewaren.

Ontkiemde zaadjes uit een mengsel bij onze vrijwilliger Marlou Elsen