Laat vriendschap heelen wat grenzen deelen

25-10-2015. Clemon, pelgrim 373

We denken zo gemakkelijk in hokjes: wij…, zij… Dat maakt het leven enigszins overzichtelijk en we ontlenen er onze identiteit aan. Maar dit dualistisch denken leidt ook makkelijk tot vijandschap. Tijdens het pelgrimeren probeer ik lost te komen van deze dualistische concepten. Ik realiseer me dat veel grenzen niet meer zijn dan afspraken. Lopend in het grensgebied van Nederland en Duitsland merk ik dat aan alles. De mensen, het landschap, het dialect, zo heel veel verschillen ze niet aan weerskanten van de grens. Dit gevoel van verbondenheid wil ik doortrekken naar de wereld om me heen. We zijn allemaal één. Hetzelfde lijden, hetzelfde verlangen naar geluk. ”Laat vriendschap heelen wat grenzen deelen.”

Geïnspireerd door de website ditgeeftzin.nl circuleert een routecamera waarop pelgrims één foto kunnen achterlaten van een plek of situatie die voor hen iets belangrijks symboliseert, bv. een thema of gevoel. Lees meer.