Kiemkracht: €250,- voor Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

In aanloop naar de internationale dag van de aarde, hadden we een mooie inspiratiewandeling over kiemkracht. De opbrengst van die dag plus wat extra’s schenken we aan de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap: een bevlogen club die zich sinds jaar en dag inzet voor ons landschap.


De schoonheid van onze aarde en het feit dat ik daarop kan wandelen, geeft mij kiemkracht.
(deelnemer inspiratiewandeling).

kiemkracht
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Deltaplan voor het landschap

In hun ‘deltaplan voor het landschap’ werken boer, burger en natuurbeschermer samen aan een mooi landschap, iets dat de vereniging op schitterende wijze laat zien in het grote herstelproject van de Ooijpolder. Een zeer succesvolle landherinrichting waar ook de Walk of Wisdom doorheen loopt.

Kiemkracht is vertrouwen in ruimte. deelnemer inspiratiewandeling)

Er is voor dertig jaar een groot bedrag opzij gezet om boeren te betalen voor de aanleg en het onderhoud van heggen langs sloten en akkerranden. Zo ontstonden er overal verbindingen tussen natuurgebieden (fauna passages), met een enorme groei in biodiversiteit tot gevolg. Wandelaars kregen bovendien langs die heggen prachtige nieuwe boerenlandpaden, waar we bij de Walk of Wisdom dankbaar gebruik van maken.

Een mooi voorbeeld van de kiemkracht van de natuur, maar ook van menselijke samenwerking en visie. We dragen graag iets bij en zijn dan ook lid van de vereniging. Vandaag doen wij nog iets extra’s van het geld dat we sparen van de inschrijvingen voor onze startpakketten: onze landschapsbijdrage.

Je ontkiemt als je op de juiste plek (aarde) op het juiste moment bent. Om erachter te komen welke plek en welke tijd je hebben moet? Dat is een proces, wat soms tijd kost. Stilte zoeken bij mezelf, helpt wandelen, de natuur in, zijn in het nu en bij het kleine brengt mij uiteindelijk op de plek van de kiemkracht. (deelnemer inspiratiewandeling) 

Meer over het deltaplan voor het landschap

Kijk ook op de website van het Nederlands Cultuurlandschap: link. En vind je hun missie mooi: word lid!

Kiemkracht is durven kiezen voor je zielsverlangen