Schrijver en oud-politcus Jan Terlouw

Jan Terlouw

Jan TerlouwSchrijver en voormalig policitus Jan Terlouw schrijft een pagina voor ons pelgrimsboek en wordt daarmee voorloper van de Walk of Wisdom. Terlouw was onder andere fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, minister en vice-premier en Commissaris van de Koningin in Gelderland. Hij verwierf grote bekendheid met het schrijven van kinderboeken (zoals Pjotr en Oorlogswinter). 

De laatste jaren zet hij zich in voor dierenrechten en de overgang naar een duurzame samenleving. Hij combineert flair met wijsheid en dat nog steeds op een leeftijd die ronduit formidabel is! Uit een toespraak uit 2011:

“Waarom ben ik hier op een avond in Barneveld, met mijn oude lijf? Omdat ik het belangrijk vind dat er in Nederland meer aandacht komt voor de invoering van duurzame energie!…

We gaan naar een duurzame samenleving, van een lineaire economie naar een circulaire economie, waarin de afvalstoffen de bouwstoffen zijn voor nieuwe producten. De mensen die daarin geloven zijn de realisten. De mensen die denken: “Nee, dat hoeft niet, we kunnen best doorgaan met verspillen, opmaken enzovoort” zijn de utopisten, want zo is het niet. Dat zal niet gebeuren! In 1900 waren er 1 miljard mensen op aarde. In 2050 zullen dat er naar verwachting 9 miljard zijn.

Mijn eeuw, de vorige, was de eeuw van oorlogen. De taak van de mensen was toen om dat te dempen. De taak van de jonge mensen van deze eeuw is ervoor te zorgen dat in 2050 9 miljard mensen goed onderdak zullen hebben, 9 miljard mensen energie zullen hebben en 9 miljard mensen een behoorlijk welvaartsniveau zullen hebben. Weet u wat de ontnuchterende gedachte is? Dat uw kinderen behoren bij die 9 miljard!