Samen op weg naar Wijsheid, het jaarverslag 2021

We hebben ons jaarverslag over 2021 gepubliceerd. Onze voorzitter Thomas Hontelez schreef – net voor zijn afscheid – onderstaande inleiding.

Walk of Wisdom door Jan Alers
Walk of Wisdom, Jan Alers

We hebben twee coronajaren achter de rug. Waar veel sectoren het daardoor moeilijk hadden, leek het aantal pelgrims op de Walk of Wisdom te groeien. Meer mensen ontdekten het wandelen en moesten noodgedwongen in eigen land op vakantie. Er was ook meer tijd voor bezinning. We zagen een toename van het aantal pelgrims met meer dan de helft tot 3.225 inschrijvingen voor heel 2021. In augustus meldde zich officieel de 10.000e pelgrim aan. Het is fijn om te merken dat we in een groeiende behoefte kunnen voorzien.

We blikken in dit jaarverslag terug op een bewogen jaar waarin we bestaande tradities hebben verdiept en op zoek zijn gegaan naar nieuwe mogelijkheden om onze kernwaarden nog beter uit te dragen en te verankeren in het ritueel van de pelgrimstocht. Dat deden we zowel door middel van nieuwe activiteiten aan de route als om de vergadertafel. In dit verslag lees je hoe de coördinatoren het afgelopen jaar bezig zijn geweest te ontwikkelen, ontdekken en verdiepen. Hoe de vele vrijwilligers zich ingezet hebben om de duizenden startpakketten klaar te maken en te verzenden, de website bij te houden, vertrekceremonies te organiseren en veel meer. Met ieder jaar dat het aantal pelgrims groeit, neemt het werk toe voor onze stichting en groeien de financiële mogelijkheden om onze ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken. Je leest over de afwegingen die daarin gemaakt zijn.

We kunnen nu eenmaal niet alles tegelijk doen. Binnen bestuur en coördinatie hebben we in 2021 dan ook veel tijd besteed aan het zoeken naar balans tussen vrijmoedig pionieren en het bestendigen van onze organisatie. Zoals een boom niet zonder een stevig wortelstelsel kan, zo kan de Walk of Wisdom niet zonder een stevig organisatorisch fundament. Het is die stevige basis die door zovele vrijwilligers wordt gelegd en onderhouden, die ons in staat stelt de kiem van de Walk of Wisdom te laten uitgroeien tot een volwaardige boom. Op weg naar wijsheid – het is de kern van ons project en sinds kort onze nieuwe ondertitel.

Die weg bewandelen we ook graag zelf.

Thomas Hontelez,
Voorzitter Stichting Walk of Wisdom (tot april 2022).

PS: Wil je verder lezen? download dan het volledige verslag via onderstaande link.
Lees het afscheidsinterview met Thomas: link.
Lees de kennismaking met onze nieuwe voorzitter Monica Boschman: link.

We zijn ontkiemd in de aarde

Gewekt door het licht

Om onze eigen weg te gaan

(Spreuk bij de vertrekceremonie)