Jaarverslag 2020 en blik vooruit 2021

,

Inleiding Thomas Hontelez, voorzitter van de Raad van Toezicht:

Beste pelgrim,

Het is moeilijk dit verslag niet te beginnen met een clichématige opening. Ik draai er dan ook niet omheen; 2020 was een bewogen jaar voor de Walk of Wisdom. Dat was in vele opzichten het geval. Natuurlijk, het coronavirus en de gevolgen daarvan zijn ook bij de Walk of Wisdom doorgedrongen. We hebben veel vertrekceremonies moeten afzeggen of op een andere manier moeten vormgeven. We hebben geen ontmoetingsdagen kunnen organiseren of op grote schaal zwerfafvalacties kunnen opzetten. Toch hebben we dit jaar meer pelgrims dan ooit mogen ontvangen op de route. Veel Nederlanders ontdekten wat wij allang wisten; in eigen land op vakantie kan ontzettend mooi en waardevol zijn. We hopen en verwachten dat deze trend zich in 2021 zal doorzetten.

In mei namen we afscheid van Damiaan, pionier en medeoprichter van de Walk of Wisdom. Hij zag zijn taak als pionier op de Walk of Wisdom als volbracht en besloot een ander avontuur aan te gaan, in een ander land, los van de Walk of Wisdom. Mede dankzij zijn onvermoeibare inzet voor de route liet hij een stevig in zijn gedachtengoed verankerd ritueel achter. Aan ons de taak om die missie en visie te blijven bewaken en vorm te geven. Manja, minstens zo belangrijk in het vormgeven van de route zoals hij nu is, bleef gelukkig onverminderd betrokken.

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting waarin we terugblikken op 2020 en hier en daar een kleine blik op 2021 werpen.

Ik wens u veel leesplezier en hoop u in 2021 ergens op de route te treffen.

Alle goeds,

Thomas