Jaarverslag 2018 gepubliceerd:

, ,

We hebben ons jaarverslag van 2018 gepubliceerd. Korte samenvatting: het was een goed pelgrimsjaar!

Lees het volledige verslag: link

meer (aardige) pelgrims

Er kwamen meer pelgrims (1.433 tegen 1.187 in 2017), die ons nog steeds veel enthousiaste reacties geven.

De omgeving (halteplaatsen, B&B’s, gastgezinnen) zag ze ook graag komen: pelgrims bleken geschikte lui die vaak op een heel andere manier binnenkomen dan de gemiddelde toerist. Rustiger, opener, modderiger (soms). In voor een goed gesprek (als ze niet te moe zijn).

Ook coaches wisten de Walk of Wisdom te vinden. Zo liep een groep managers van de gemeente Wijchen-Druten de Walk of Wisdom als sportieve en bezinnende variant op een hei-sessie. Sinds mei 2018 begeleiden twee coaches pelgrims die de route willen lopen als instrument in hun persoonlijke ontwikkeling.

Er was één wanklank: een camping-eigenaar langs de route, heeft sinds ons succes last van groepen wandelaars die geregeld zonder te betalen het toilet gebruiken en dit vies achterlaten. Het zijn volgens haar vaak geen pelgrims – herkenbaar aan routeboekje of speld – maar we voelen ons betrokken en gaan samen zoeken naar een oplossing.

buitenland

In 2018 hebben we de eerste teentjes in het buitenland gezet! Het grote plan is een Walk of Wisdom van een week in elk land van de wereld – om die routes vervolgens aan elkaar te verbinden. In 2018 hebben we onderzoek gedaan in drie landen en onze website en routegids vertaald naar het Engels. In Vlaanderen hebben we een presentatie gehouden en twee Amerikaanse pelgrims hebben de Engelstalige gids getest en goed bevonden. Het eerste begin van de internationalisering is daarmee gemaakt.

verdieping

Onze vertrekceremonies waren in 2018 een welkom vertrekpunt voor menig pelgrim: in 14 vertrekceremonies hebben we tussen de 150 en 200 pelgrims uitgezwaaid. Elke keer was er een muzikant en een pelgrim die de route heeft uitgelopen en vertelde over zijn of haar ervaring.

Wandelweek Walk of Wisdom
Thomas Hontelez

Als extra bezinningsmoment voor vertrek ontwikkelden we een nieuw ritueel: Zie de zon! Een eigentijdse pelgrimslauden. Een bezinning net na zonsopgang iedere eerste zaterdag. Er komen nog niet veel pelgrims, maar we vinden het zelf heel leuk om te doen: het licht is dan zo mooi…

De tweede reeks van tien stiltewandelingen ‘de Walk of Wisdom in een jaar rond’ was in trek met 20 tot 25 deelnemers per keer. Een vijfdaagse wandelweek rond je relatie tot de planeet in augustus zat vol en werd warm ontvangen (niet alleen dankzij de hete zomer). Tot slot hadden we een mooie terugkomdag voor pelgrims in het pelgrimsklooster in Velp (N-Br.).

Gelderse LandschapsPrijs

Als beloning van ‘boven’ of in ieder geval gewoon van de provincie Gelderland kregen we de publieksprijs in de Gelderse Verkiezing voor Landschappelijke Kwaliteit. Maar liefst 336 mensen namen de moeite om de ingewikkelde stemprocedure voor ons te doorstaan, waardoor we met overmacht wonnen. Een prachtige pluim op ons werk!

Onafhankelijk van subsidie

We sloten het jaar af met een positief resultaat van €4.404,-. Hierdoor konden we onze reserve aanvullen om tegenslagen op te vangen en zijn we minder afhankelijk van financiers bij bulkaankopen voor materialen van onze startpakketten. Dankzij de Gelderse Landschapsprijs konden we in 2018 ook een paar investeringen financieren.

De Walk of Wisdom kreeg geen subsidie en draaide op de inkomsten van startpakketten, bijdragen van vrienden en verdiepingsdagen en sponsors van de routegids. Onze grootste sponsor was notariskantoor Ten Berge in Nijmegen, die meer de helft van haar rekening kwijtschold.

We zeiden het al: 2018 was een goed pelgrimsjaar.
Wil je ons helpen bij het onderhoud en de verdere ontwikkeling? Steun ons dan eenmalig of jaarlijks via onze vriendencampagne: link.

Bedankt aan alle vrijwilligers, donateurs en sponsors die de Walk of Wisdom mogelijk maken!

Foto boven: pelgrim, door Marja Hakkoer