Jaarverslag 2017 gepubliceerd

Als stichting Walk of Wisdom kijken we terug op een goed pelgrimsjaar in 2017. Lees het jaarverslag met jaarrekening: Jaarverslag 2017 Walk of Wisdom.

Wat staat in het jaarverslag?

Het jaarverslag is een verantwoording van wat we in 2017 hebben gedaan om onze doelstellingen te realiseren en met welke middelen.

Onze doelstelling is om in elk land van de wereld één gemarkeerde pelgrimsroute van een week lopen te ontwikkelen – om die vervolgens met elkaar te verbinden. De route staat los van een religie en is opgezet als een ritueel, waarbij je telefoon en internet zoveel mogelijk uitzet om na te denken over je leven en plaats in het grotere geheel.

Samenvatting jaarverslag 2017

In 2017 hebben we gewerkt aan verdieping en verdere bekendheid van de pioniersroute in Nederland. Het was het jaar waarin we onze tweede verjaardag vierden. Er schreven zich 1.187 pelgrims in, bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor.

We zijn tevreden over de maandelijkse vertrekceremonies en stiltewandelingen. Hiermee hebben we een uitnodiging tot verdieping aan de route toegevoegd. Om onze band met het landschap aan te halen, hebben we voor elke pelgrim die zich inschreef €1,- geschonken aan natuur- en cultuurprojecten op de route, o.a. de Stevenskerk, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en de Vogelbescherming.

Er zijn inmiddels 35 tot 50 vrijwilligers actief bij de stichting. De organisatie- en inkoopkosten kwamen in 2017 uit op €33.605,-. We zijn trots dat we deze kosten geheel hebben kunnen dekken met behulp van inschrijfgelden en vriendenbijdragen. De Walk of Wisdom kreeg in 2017 geen subsidie. De inkomsten bedroegen €40.115,- zodat we onze reserve konden aanvullen met €6.310,- en voorlopig niet meer afhankelijk zijn van voorfinanciers bij de inkoop van materialen.

Aan alle vrienden en pelgrims die ons werk mogelijk maken: hartelijk dank!
We voelen ons gesteund in onze opzet om een nieuwe, grensverleggende pelgrimstraditie te laten ontstaan.

Bestuur Walk of Wisdom
Jaarverslag 2017 Walk of Wisdom

Foto: Dolph Cantrijn