Jaarverslag 2016

,

Ons jaarverslag is gepubliceerd! Lees hier het volledige jaarverslag 2016.

Samenvatting 

Eind 2016 stonden 1046 pelgrims ingeschreven voor een Walk of Wisdom, gerekend vanaf de opening in juni 2015.

De stichting had €22.477,50 aan inkomsten. Deze kwamen via de verkoop van startpakketten en getijdenboeken (€19.269,33) en via vriendenbijdragen, onkostenvergoedingen en advertenties (€3.208,02).

De stichting had €23.030,35 aan kosten. Hiervan waren €11.402,01 aan inkoopkosten voor de startpakketten en €11.628,34 organisatiekosten. Grootste organisatiekosten waren de vergoeding voor pionier Damiaan (€4.500,-) en de huur van kantoorruimte (€1.350,-). Andere hoge kosten waren website en telefonie, kopieerkosten, drukwerk en porto, PR en vrijwilligers.

Het saldo voor 2016 bedraagt een verlies van €552,85. Dit betekent dat licht is ingeteerd op het werkkapitaal van de stichting (saldo bezittingen – schulden). Het jaar 2016 werd afgesloten met een eigen vermogen van €5.007,60.

Landschapsbijdragen

Niet opgenomen is bijna €7.000,- aan sponsorbijdragen en toezeggingen voor natuur- en landschapsprojecten aan de route die in 2016 bijeen werd gelopen bij diverse sponsorlopen.

Begunstigden waren o.a. de Stevenskerk, de vogelatlas van SOVON vogelonderzoek, een wildtunnel van Natuurmonumenten, drie bijenbomen voor stichting Bijendichterbij en een voetgangersbrug in natuurgebied de Duivelsberg.

Lees hier het volledige jaarverslag 2016.

Pionierskosten

Er was niet voldoende geld om alle leef- en pionierkosten van pionier Damiaan te betalen. Hij heeft deze betaald uit eigen reserve. Omdat deze nu op is, zoeken we voor 2017 steun via de vriendencampagne:

Geef de pelgrim moed en help mee via deze link.

Foto: pionier Damiaan met mede ontwikkelaar Manja Bente. Door Maaike van Helmond.