Jaarverslag 2014 en vooruitblik

Over vier maanden..

Op 21 juni openen we de ´walk of wisdom´ in de Stevenskerk van Nijmegen.

De opening wordt een groot vertrekritueel voor de eerste 75 pelgrims. We doen ons – hopelijk niet al te – stinkende best er iets moois van te maken. Hieronder een vooruitblik en het jaarverslag 2014.

Marjoke Schulten maakte voor ons pelgrimsgetijdenboek Seizoenen van het Leven deze hedendaagse miniatuur: Constellatie. Het boek presenteren we op 21 juni!
 

 
Jaarrekening
Met dank aan o.a.Richard Engelfriet vindt u hier een link naar onze jaarrekening 2014.

De inkomsten waren 2850 Euro en de uitgaven 2185 Euro. De grootste kosten waren die voor telefonie, internet en de website. De grootste inkomsten kwamen van onzeveiling van september.

Al het werk werd verricht op vrijwillige basis. Het meeste door Damiaan die zich laat inspireren door de principes van dedeeleconomie en de bedelmonniken van de Thaise bostraditie. Mensen die Damiaan willen sponsoren met o.a. boodschappen of een fiets zijn van harte uitgenodigd zich te melden.

 
 

Vooruitblik
In 2015 zetten we de stap naar een echte pelgrimsroute. We werken hard aan een routegids en een werkelijk schitterende route door de natuur. De natuur is een van onze belangrijkste inspiratiebronnen!

De kosten zullen flink hoger worden. Deze willen we dekken door middel van inschrijfgelden van pelgrims en de steun van donateurs en een enkel fonds. 

Vanaf maart kunnen pelgrims zich via onzewebsite intekenen om te gaan lopen. Om de route rustig te houden, hanteren we een maximum van 75 startplaatsen per dag. 

Leuk om te melden: via een relatie hebben we inmiddels kantoorruimte voor een vriendenprijs op een prachtige locatie op de Duivelsberg, precies aan de route.

Foto: uitzicht Duivelsberg door Henk Visscher. 
 

Trots
We zijn trots op het resultaat van onze zwerfvuil actie schone Waal van vorig jaar. 

We hebben 32 opruimacties georganiseerd met telkens 5 tot 10 deelnemers. In totaal haalden we meer dan 130 zakken vuilen uit het natuurgebied dat vanaf 21 juni aan het begin van de route ligt. 

En de actie loopt door… Zowel individuen als teams van bedrijven en verenigingen helpen mee. Het opruimen van zwerfafval blijkt gezellig, verbroedert en is nuttig bovendien.

Meer informatie:http://actieschonewaal.nl