Inspiratiewandeling “Kiemkracht” – verslag

In april organiseerden Manja Bente en Lidia van Engeland een inspiratiewandeling in aanloop naar de internationale Dag van de Aarde. Het thema was ‘kiemkracht’. Hieronder een verslag door Manja. Foto’s door Vivian Cremers.

Manja is mede ontwikkelaar van de Walk of Wisdom en Lidia is pelgrimcoach (meer).

inspiratiewandeling

Zaterdag 15 april vierden we tijdens een inspiratiewandeling de kiemkracht van de aarde. Het is bijzonder wat een kracht er in de aarde zit en waar alle elementen vuur, aarde, water en lucht meespelen. Het was fijn om daar zo bewust bij stil te staan.

We waren in totaal ongeveer met 20 mensen. Lidia van Engeland opende de dag met een mooi verhaal. Ze had thuis een zaadje laten ontkiemen en meegenomen. Het omhulsel zat nog als een dekseltje op het kiemplantje. Zo bijzonder en simpel als het gaat in de natuur. Alles wat je ziet in de natuur is ontkiemd vanuit een zaadje.

Het was een fijne groep die zich had verzameld en heel de dag verliep zoals het mocht gaan. Het samen lopen in stilte. Een prachtige ceremonie omlijst met muziek die er mooi bij aansloot, midden in de natuur. Een reactie van een deelnemer: “jee ik wist niet dat dat zo mooi was om samen in stilte te lopen, je hoeft verder niets, maar je bent toch samen”.

Geaard en verbonden, voldaan en met een zonnebloemzaadje dat we meekregen, en mooie ontmoetingen, namen we afscheid. Deze mooie ervaring nemen we mee.

Bedankt Frank Drijvers voor je muziek bij de start, bedankt Marjon Gescher voor de bijzondere ceremonie, bedankt Mark Schilders en Clive Burrill voor de prachtige muziek eromheen, en bedankt Lidia van Engeland dat we deze dag samen hebben vormgegeven.

Denk je nu jammer dat ik er niet bij was. Volgend jaar is er weer een viering in aanloop naar de Internationale Dag van de Aarde. ” Manja Bente.

Donatie voor Nederlands Cultuurlandschap

De inspiratiewandeling ging van de Valkhofkapel in Nijmegen naar huize Wylerberg. In huize Wylerberg zit het bijzondere hoofdkwartier van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap midden in de schitterende natuur van Berg en Dal. Na afloop van de wandeling doneerden we het inschrijfgeld en nog wat extra’s aan de missie van de vereniging om meer dan 200.000 kilometer akkerrand en weillandzoom in te richten met heggen, sloten, houtwallen en singels. Zie hun Deltaplan voor het landschap.

Kijk ook bij ons nieuwe getijdenboek Op weg naar Wijsheid. Het tweede hoofdstuk heeft als thema ‘kiemkracht’. Meer.