Huis voor de Binnenstad Nijmegen maakt 10 kilometer mogelijk

Centrum-Nijmegen.jpg

Centrum-Nijmegen.png

Het Huis voor de Binnenstad van Nijmegen stelt 1.000,- ter beschikking uit het activiteitenbudget ten behoeve van de opening van de Walk of Wisdom. We zijn heel blij met dit bedrag. Dankzij dit budget kunnen we onder meer de reiskosten van de sprekers betalen en de vrijwilligers, schrijvers en ambassadeurs van onze route trakteren op een maaltijd uit dank voor hun hartelijke en belangenloze inzet.

Op naar een mooie en bijzondere opening van de Walk of Wisdom op 21 juni! De openingsceremonie is vrij toegankelijk, wel aanmelden via deze link

Meer over het Huis voor de Binnenstad: http://www.centrumnijmegen.nl/

Uit hun laatste nieuwsbrief:

 Nazomer in de Benedenstad benut activiteitenbudget

Diverse Nijmeegse ondernemers zetten dit jaar voor de 2e keer samen een evenement neer: “Nazomer in de Benedenstad”. Ivo Thijssen is één van de kartrekkers en deed namens de organisatie opnieuw een beroep op het activiteitenbudget. Wederom met succes. “Vorig jaar hebben we een goede basis neergezet. Dit jaar bouwen we dit verder uit. Goed voor de band tussen ondernemers en een meerwaarde voor de bezoekers. De bijdrage uit het activiteitenbudget is een prettig steuntje in de rug, waardoor er meer mogelijk is. Bovendien ontstaan er nieuwe contacten die kunnen bijdragen in het succes, bijvoorbeeld door ondersteuning in de promotie”. Wilt u met ondernemers in uw straat iets organiseren? Aanvragen kunnen nog steeds ingediend worden. Aanvragen via:[email protected]