Oprichting Stichting Walk of Wisdom en Logo

Op 30 juli 2011 ontvingen wij de bijzondere vraag van Damiaan Messing voor een ontmoeting om van gedachten te wisselen. Hij vertelde bevlogen dat hij als ritueel onderzoeker in ontwikkeling, droomde van een nieuwe, mondiale pelgrimsroute die mensen over de grenzen van nationaliteit, cultuur en religie met elkaar zou verbinden.
Na onze enthousiaste reacties op zijn verhaal vroeg hij ons of de Gouden Plant als Icoon, als symbool van verbondenheid mogelijk zou zijn voor deze pelgrimage route en of ons mondiale project Anima Mundi misschien een interessante plaats in het geheel zou kunnen zijn.

Het nog te realiseren Quantum-Art project  Anima Mundi aan de dijk bij de Gemeente Beuningen in het Land van Maas en Waal is een eigentijdse krachtcentrale van bewustwording, een monumentale open tempel, als magistraal baken aan de rivier, geïnspireerd op de Griekse Agora of Stoa, een contemplatieve ontmoetingsplaats richting een Nieuw Mens en Wereldbeeld: de verbeelding van de quantum-sprong, het bewustzijn in verandering.

Hier begint augustus 2011 een nieuw Groot Verhaal!
De verbinding van het project  Anima Mundi met de pelgrimage WOW

Al heel snel hadden wij een unieke metafoor voor de gevraagde WOW Icoon, de mens als Zaailing van Moeder Aarde.  De icoon, de wandelaar wordt zich bewust van zijn verbondenheid met de natuur en met elkaar, op zoek naar de betekenis-geving van zijn eigen unieke potentie als deel van de schepping, deel van het grote geheel. Macro = Micro, Micro = Macro.  De mens op weg naar een Nieuwe Renaissance.

In een stroomversnelling ontstaan bij de samenkomsten op  De Tempelhof,  een intentieverklaring en de oprichting op 10-10-2011 van de Stichting WOW met Damiaan Messing als voorzitter, broer Martijn Messing en ondergetekenden het kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas.

Terwijl Damiaan de filosofie van de WOW verder uitwerkt en allerhande praktische zaken regelt, reageren wij op zijn nieuwe ontwikkelingen en gaan ondertussen een voor een de betrokken Burgemeesters van de route  benaderen voor een breed draagvlak voor Anima Mundi als mondiale tempel van bewustwording in samenhang met de ontwikkeling van de pelgrimage route WOW. E.e.a. neemt natuurlijk veel meer tijd dan we dachten, maar heel voorzichtig ontstaan in deze pioniersfase vaste elementen.

Zo is er inmiddels door Damiaan een basis website met logo in de lucht en zijn de Burgemeesters van Beuningen en Druten als eersten enthousiast om mee te denken.

Wordt vervolgd ! 

Huub and Adelheid Kortekaas, De Tempelhof, Winssen