Gezocht: Penningmeester voor de Walk of Wisdom

Nadat Angelien Reith het jaarverslag 2020 en de begroting voor 2021 had geaccordeerd, vond ze dat haar taak bij de Walk of Wisdom erop zat. De stichting is volwassen geworden, financieel gezond ook (zie: jaarverslag 2020 en vooruitblik 2021). Dankbaar namen we eind maart afscheid van haar, ze wil zich volledig gaan richten op het tuinieren. Zodoende zijn de bestuursleden Thomas Hontelez (voorzitter) en Jan Alers (secretaris) op zoek naar een nieuwe penningmeester, die net als zij het mooie werk voor de stichting voort wil zetten.

Het doel van de stichting

Stichting Walk of Wisdom wil de wijsheid bevorderen met behulp van een pelgrimsroute van een week lopen door divers landschap met telefoon en internet zoveel mogelijk uit. De stichting staat los van een religie en gaat uit van de verbondenheid tussen mensen en de wereld. Ons grote plan is een gemarkeerde pelgrimsroute in elk land van de wereld. We zijn in 2015 begonnen met een pioniersroute van 136 kilometer rondom Nijmegen.

De organisatie

Het bestuur van de Walk of Wisdom vergadert minimaal vier keer per jaar met de coördinatoren op het kantooradres van de stichting aan de Pater Brugmanstraat in Nijmegen. Het bestuur is op afstand toetsend. Het zet samen met de coördinatoren de lijn van de stichting uit en bewaakt de missie en doelstellingen. Belangrijk onderwerp de komende tijd is het consolideren van de groei van de afgelopen jaren en het onderzoeken van uitbreidingsmogelijkheden naar het buitenland. Daarbij de idealen van de Walk of Wisdom niet uit het oog verliezend. De penningmeester werkt nauw samen met de boekhouding en de coördinatie in het houden van overzicht over en het controleren van de financiële situatie van de stichting en is betrokken bij het opstellen van het jaarverslag en de begroting.

We zoeken iemand die:

  • ervaring met het penningmeesterschap heeft.
  • goed algemeen financieel inzicht heeft.
  • constructief denkt en het juiste evenwicht kan vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • zich vanuit enthousiasme en bevlogenheid in wil zetten de idealen van de stichting te verwezenlijken.
  • woonachtig is in de omgeving van Nijmegen/dan wel elders aan de route.
  • affiniteit heeft met wandelen in het algemeen en het idee van pelgrimeren in het bijzonder.

Het bestuurswerk voor de Walk of Wisdom is onbezoldigd. Bestuurders ontvangen geen honorarium of reiskosten. Vergaderingen vinden in de regel plaats in Nijmegen, of elders aan de route.

Heb je interesse of weet je iemand die geschikt voor de functie is? Laat het ons weten door te mailen naar [email protected].

Voor meer informatie: lees de meest recente nieuwsbrief, bekijk onze website of neem contact op met de voorzitter van het bestuur Thomas Hontelez.