Gezocht: nieuwe bestuursvoorzitter (per april)

,

Onze bestuursvoorzitter Thomas Hontelez neemt na zeven jaar vrijwilligerswerk afscheid van de Walk of Wisdom in april. We hebben daarom een vacature. Kernwoorden: verbindend, dienstbaar, bescheiden en besluitvaardig. Tijdbesteding: +- 8 uur per maand.

Een stichting in beweging

Thomas Hontelez
Thomas Hontelez

Vorig jaar schreef Thomas n.a.v. ons jaarverslag: “2020 was een bewogen jaar voor de Walk of Wisdom”….  en ja, dat was het in 2021 opnieuw. Pelgrims zijn altijd in beweging, net als onze vrijwilligers. Als voorzitter heb je de eervolle taak om ze vanuit vrijheid en in gezamenlijkheid, toch een beetje in één richting te bewegen. Thomas zei dan “dat is niet altijd even makkelijk“. Terugkijkend kunnen we vol trots vaststellen dat hem en ons al die jaren prima is gelukt. En als we vooruitkijken: ook de begroting en onze plannen voor 2022 zien er weer prima uit. Kortom, onze stichting is goed op weg en wijsheid groeit ieder jaar een beetje aan. Dankbaar nemen we daarom afscheid van Thomas.

De bestuursleden Jan Alers (secretaris) en Stefan Schoofs (penningmeester) zoeken nu per 1 april 2022 een nieuwe voorzitter, die net als zij het mooie werk voor de stichting voort willen zetten.

Het doel van de stichting

Stichting Walk of Wisdom wil de wijsheid bevorderen met behulp van een pelgrimsroute van een week lopen door divers landschap met telefoon en internet zoveel mogelijk uit. De stichting staat los van een religie en gaat uit van de verbondenheid tussen mensen en de wereld. Ons grote plan is een gemarkeerde pelgrimsroute in elk land van de wereld. We zijn in 2015 begonnen met een pioniersroute van 136 kilometer rondom Nijmegen. Inmiddels hebben al meer dan 10.000 pelgrims hun stappen op de route achtergelaten.

De organisatie

De dagelijkse werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door twee coördinatoren en tientallen vrijwilligers. Het bestuur is op afstand toetsend, schept voorwaarden en faciliteert de coördinatoren. Minimaal vier keer per jaar is er een vergadering met de coördinatoren op het kantooradres van de stichting aan de Pater Brugmanstraat in Nijmegen. Op de achtergrond is het bestuur aanwezig en bewaakt het de missie en doelstellingen. Belangrijke thema’s de komende tijd zijn het consolideren van de groei van de afgelopen jaren en het onderzoeken van uitbreidingsmogelijkheden naar het buitenland. Daarbij willen we de idealen van de Walk of Wisdom niet uit het oog verliezen. De voorzitter werkt nauw samen met de coördinatie, gezamenlijk bereiden zij de agenda voor. 

We zoeken iemand:

  • met als kernkwaliteiten: verbindend, dienstbaar, bescheiden en besluitvaardig (ervaring als voorzitter is niet noodzakelijk). 
  • die constructief denkt en het juiste evenwicht kan vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • die zich vanuit enthousiasme en bevlogenheid in wil zetten voor de idealen van de stichting en gevoel heeft voor rechtsverhoudingen.
  • die affiniteit heeft met wandelen in het algemeen en het idee van pelgrimeren in het bijzonder.
  • die bij voorkeur woonachtig is in Nijmegen of in de omgeving van Nijmegen.

Het bestuurswerk voor de Walk of Wisdom is onbezoldigd: bestuurders ontvangen geen honorarium of reiskostenvergoeding. Tijdsbesteding is gemiddeld circa 8 uur per maand. Vergaderingen vinden in de regel plaats in Nijmegen, of elders aan de route.

Heb je interesse of weet je iemand die geschikt is voor de functie? Laat het ons dan uiterlijk 6 maart 2022 weten door te mailen naar [email protected] . Bij interesse graag een korte motivatie toevoegen.

Meer weten over de stichting: bekijk onze charter en medewerkers. Of lees onze jaarverslagen.
Vragen over de vacature? Neem dan contact op met onze secretaris via: [email protected]