Flinke sponsoring door Ten Berge notarissen Nijmegen

Als stichting Walk of Wisdom hebben we recent de statuten gewijzigd. De oude statuten voldeden niet meer en onder begeleiding van Ten Berge notarissen in Nijmegen hebben we nieuwe opgesteld. De notaris heeft ons kundig geholpen en schold de helft van de rekening als sponsoring kwijt. Bij deze spreken we hier onze hartelijke dank voor uit!

Meer over Ten Berge notarissen: link.

Wat is er veranderd?

De statutenwijziging was nodig om een ANBI-status aan te vragen. Hiermee kunnen donateurs hun bijdrage aan de Walk of Wisdom geheel of gedeeltelijk van de belasting aftrekken, zodat steun aan onze route aantrekkelijker wordt. Die steun is belangrijk, want we krijgen geen subsidie en moeten de eigen broek ophouden via donaties en inschrijfgelden.

Een tweede aanleiding was de manier waarop we werken. In de oude situatie was er een bestuur van vijf mensen, terwijl in de praktijk de leiding in handen was van pionier Damiaan Messing en mede-ontwikkelaar Manja Bente. De overige bestuursleden toetsten hun werk aan het beleidsplan en controleerden de financiën. Deze werkwijze is nu geformaliseerd in een Raad van Toezicht die de begroting en het beleid vaststelt op voordracht van Damiaan en Manja, die formeel de bestuurders van de stichting zijn geworden.

De volgende stap is toekenning door de Belastingdienst van een ANBI-status. De aanvraag is de deur uit!

Ook onze pelgrimstraditie steunen: link
Meer over de mensen achter de stichting: link

Meer over Ten Berge notarissen: link.