Eerste stap richting toestemming pionierspad

 

 

Pioniersroute en stichting Wandelnet

Op 18 juli was ik namens de Walk of Wisdom op bezoek bij een medewerker van stichting Wandelnet. Stichting Wandelnet is eigenaar van het 117 kilometer lange Streekpad Nijmegen. Deze route willen we gebruiken als pioniersroute voor de Walk of Wisdom. Op de pioniersroute ontwikkelen we de basisstructuur van de route met onderscheidende rituelen. Wanneer we genoeg ervaring hebben, kunnen we de route vervolgens uitleggen naar de rest van de wereld.

De bijeenkomst bij Stichting Wandelnet was georganiseerd door het Regionaal bureau tourisme Arnhem-Nijmegen dat ons bij de ontwikkeling van de route ondersteunt.

Eerste indruk positief

De medewerker was welwillend, maar aanvankelijk kritisch. Hij wees erop dat er al veel rondom pelgrimeren gebeurt en dat Wandelnet ook al zelf pelgrimspaden onder beheer heeft. Na een korte uiteenzetting van onze plannen zag de medewerker echter ook dat ons initiatief anders is dan andere.

De Walk of Wisdom wil niet zomaar een route zijn waarop mensen kunnen lopen, maar ook een traditie van mensen die dezelfde kernwaarden onderschrijven. Een traditie waarin mensen elkaar de ruimte gunnen om een eigen weg te gaan en waar persoonlijke vrijheid net zo gewaardeerd wordt als maatschappelijke betrokkenheid. 

Al met al zagen alle aanwezigen veel raakvlakken voor een mogelijke samenwerking. Zowel Wandelnet als de Walk of Wisdom zetten zich in voor de natuur en duurzaamheid. De ambitie van de Walk of Wisdom om uit te groeien tot een internationale wandelroute komt bovendien overeen met de missie van Wandelnet om nationaal én internationaal kwalitatief hoogwaardige routes te ontwikkelen en het gebruik ervan te stimuleren.

De Walk of Wisdom wordt nu in de gelegenheid gesteld een voorstel tot samenwerking te schrijven die vervolgens in de routecommissie van de stichting Wandelnet besproken wordt. Dus ook hier: wordt vervolgd.

Wandelnet