Eerste sponsorprojecten Zomerpelgrimage bekend

Pelgrimsroute Walk of Wisdom Ewijk door Bart KouwenbergDe eerste sponsorprojecten voor de Zomerpelgrimage van de Walk of Wisdom zijn bekend. De zomer staat in het teken van het thema ‘liefde voor het landschap’: we nodigen pelgrims uit de route niet alleen voor zich zelf te lopen, maar ook ten behoeve van het landschap waar ze doorheen lopen. Dat kan via een sponsorloop voor een natuur- of landschapsproject langs de route of door een middagje mee te helpen.

Sponsorprojecten die zich hebben aangemeld zijn o.a. de Vogelatlas van Sovon vogelonderzoek die de actuele stand van de vogels in Nederland in kaart brengt. Drie imkers zoeken sponsoring voor een of twee bomen langs de route die gunstig zijn voor bijen. Staatsbosbeheer zoekt steun voor een voetgangersbrug in het Filosofendal en Natuurmonumenten voor een veilige reptielenovergang bij een drukke weg. Ook het inzaaien van bloemenweides wordt een project.

Organisaties kunnen nog tot 15 maart een sponsorproject aandragen via de website van de Walk of Wisdom. We zoekenl ook projecten waar pelgrims samen kunnen eten en werken! Meer informatie.

Foto: Bart Kouwenberg