Een notitie van pelgrim 958

vogel door Bart Kouwenberg

Marjolein Pieks liep een tijd geleden de Walk of Wisdom. Marjolein is dichteres en o.a. dorpsdichter van Heumen, een van de elf gemeenten waar je op de tocht een vogelringetje ophaalt. Marjolein schreef niet alleen een lied naar aanleiding van haar tocht, maar ook deze bijzondere ‘notitie’.

Hippocrates (Ahmed I Falnama +- 1580)

Hippocrates was een Griekse geleerde op het gebied van alchemie, astrologie en magie en de eerste die overtuigd was het lichaam als een holistisch systeem te zien.

Op deze afbeelding berijdt hij de mythologische vogel Simurgh die woont op de denkbeeldige berg Qaf, in de top van de Gaokerena boom, die de zaden bevat van een onsterfelijkheidselixer.

In een beroemd gedicht uit Perzië, beschrijft de dichter Attar hoe alle vogels van de wereld een reis ondernemen om de Simurgh te vinden. Ze worden geleid door de Hopvogel. Als slechts 30 van de duizenden vogels de Simurgh bereiken, ontdekken ze dat zij zelf collectief de Simurgh zijn.

De Simurgh is een symbool voor de vele manifestaties van God volgens de soefisten. De Simurgh is niets anders dan alle vogels, maar om dit te kunnen begrijpen, dienen de vogels door verschillende stadia van het bewustzijn te reizen, oftewel: de reis van de ziel.

Gedurende mijn pelgrimage van de Walk of Wisdom heb ik veel vogels in mezelf mogen ontdekken en vrijlaten. De pelgrimage betekende onder meer voor mij het reizen naar de Simurgh, terwijl ik mijn lichaam ontdekte als een van de vele goddelijke manifestaties die wij collectief zijn.

Marjolein Pieks.

Meer over Marjolein op haar website Luisterhart: link. Of ga naar haar YouTube kanaal met o.a. het lied ‘Wakeup the birds in your soul’ n.a.v. haar tocht: link.

Marjolein Pieks begeleidt soms onze vertrekceremonie op de derde zaterdag van de maand in de Valkhofkapel. Zie agenda.

foto vogel: Bart Kouwenberg.