Drie kernwaarden

Bankje voor Iris op de Duivelsberg

Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, we zijn allemaal onderdeel zijn van dezelfde aarde. Dat is stevige grond voor verbondenheid die niets afdoet aan onze verschillen. Vanuit die gedachte kiezen we drie kernwaarden: vrijheid, respect en verbondenheid. Of chiquer gezegd: authenticiteit, diversiteit en duurzaamheid. 

Authenticiteit

schaduw pelgrim

Authenticiteit. Een mooi woord dat voor iedereen wat anders betekent. Dat is misschien wel het mooie ervan. Het betekent `eigenheid`. In hoeverre er in de realiteit ruimte is voor die eigenheid, is typisch een vraag voor een pelgrimsroute. Het antwoord is voor iedereen anders en weten wat het antwoord is – dat lijkt verdacht veel op wijsheid.

Diversiteit

schaduw pelgrim www ru nl studentenkerk froukien smit iona

De Walk of Wisdom gaat niet zo zeer over wetenschappelijke feiten, maar over persoonlijke levensbeschouwingen. Op klassieke levensvragen als hoe moet ik leven? of wie ben ik? kan niemand de waarheid claimen. Daarom kiezen we voor diversiteit als tweede kernwaarde. Dat is een logisch vervolg op de eerste kernwaarde: wie het belangrijk vindt om zich zelf te zijn, geeft een ander ook die ruimte.

Duurzaamheid

De wereld wordt steeds meer één dorp door de communicatie- en transportrevoluties. Vertrouwde verbanden verdwijnen en oude antwoorden op klassieke levensvragen komen in een nieuw daglicht te staan. Het lijkt alsof we onszelf opnieuw moeten uitvinden en de vraag dringt zich op: wie zijn we in dat grotere geheel en staan we wel achter al die ontwikkelingen. Kunnen we er invloed op uitoefenen? 

Als Walk of Wisdom geven we geen antwoord. Wat we doen, is mensen die met deze vragen bezig zijn bij elkaar brengen en door te kiezen voor duurzaamheid als kernwaarde richten we ons op iedereen die een positieve bijdrage probeert te leveren. Duurzaamheid betekent dat je rekening wil houden met toekomstige generaties en de natuur. Hoe? Tja, ga daar maar eens een paar kilometer op lopen.

schaduw pelgrim 3 vryage blogspot nl

Pelgrimeren is zoeken

Uiteindelijk gaat pelgrimeren om zoeken naar de kern van je bestaan. Wij willen die zoektocht plaatsen in het grotere geheel van het leven op aarde. Het vertrekpunt zijn de bovenstaande waarden, maar de uitkomst van de zoektocht – dat is aan de pelgrims zelf. 

We willen een zoekritueel helpen ontstaan waar mensen met overeenkomstige waarden op zoek gaan naar wat een voortdurend veranderende wereld betekent voor hun diepste individualiteit. We hopen dat ze tot antwoorden komen die voor hun zelf én de steeds `kleiner wordende` wereld van betekenis zijn. 

Foto’s: nieuwwij.nl en vryage.blogspot.nl en studentenkerk nijmegen