De wereld is onze habitat

,

Hebzucht mag dan goed zijn voor sommigen, vrijgevigheid is altijd beter.
Paul Polman, CEO Unilever

Paul Polman krijgt vrede van Nijmegen penning

Foto: Mathijs Hanekamp

In april was ik in ons begin- en eindpunt de Stevenskerk getuige van een zeldzame combinatie van dominee en koopman in één: Paul Polman, de baas van Unilever. Polman kreeg tijdens een speciale academische zitting de Vrede van Nijmegen Penning uitgereikt voor zijn verdiensten voor een duurzame ontwikkeling van Europa.

Polman stelde dat de vrije markt onze verdediging alleen waard is als ze wordt voorzien van een morele basis. Hij citeerde Auschwitz overlever Victor Frankl: “What we forgot to do when we erected the Statue of Liberty on the East Coast, is to erect a Statue of Responsibility on the West Coast.” Polman pleitte voor een verantwoordelijk bedrijfsleven dat zich actief inzet voor het oplossen van de problemen van de wereld vanuit begrepen eigenbelang op de lange termijn.

De apocalyps

Nijmegen is in 2018 de groene hoofdstad van Europa en als Walk of Wisdom doen we mee door pelgrims op te roepen zich te bezinnen op hun verhouding met de aarde. Het is duidelijk dat er iets moet veranderen in onze omgang met natuur en wereld, maar kan het ook vanuit liefde in plaats van doem en schuld?

Een keuze voor een groene leefstijl hoeft niet in gegeven te zijn door de naderende apocalyps, maar kan voortkomen uit zorg voor onze leefomgeving. We maken onmiskenbaar deel uit van het ecosysteem van de aarde; als het goed gaat met dat ecosysteem gaat het goed met de plek waar we wonen.

Leven vanuit die verbondenheid voegt betekenis toe aan ons dagelijks leven en tilt ons uit boven de waan van de dag naar een groter verband: dat van de planeet waar we –  voor even – drager zijn van het wonder van het leven. Ik vind het een voorrecht om voor dat leven goed te zorgen en laat me graag inspireren door iedereen die deze liefde uitdraagt!

Suggesties

  • Bezin je op je plaats in het ecosysteem van de aarde tijdens onze vijfdaagse wandelweek van 5 tot 9 augustus: Een pelgrimage naar de aarde.
  • Schrijf een intentie voor een groene leefstijl op een moestuinlabel en plant deze in een schaal met aarde in de Nijmeegse Valkhofkapel. De kapel ligt op onze route, 700 meter van ons beginpunt de Stevenskerk. Meer.
  • Sta je ingeschreven als pelgrim? Kom dan naar onze vertrekceremonie iedere derde zaterdag van de maand. Zo lang de voorraad strekt, kun je daar een ongebakken kleitablet meekrijgen om ergens op de route achter te laten met een intentie. Na een paar regenbuien is het tablet weer door de aarde opgenomen. Meer.

Onze wanverhouding met de wereld moeten we beter doordenken. We beheren die wereld niet. We zijn geen rentmeesters. We zijn geen verzorgers. We zijn samen met alle andere bezielde en onbezielde dingen die wereld. – René ten Bos, denker des vaderlands.

Meer over de vrede van Nijmegen penning: link