De meest eigenwijze Nederlander bestaat niet

,

Wandelaar- Bart Kouwenberg

Om de 3000e inschrijving als pelgrim te vieren, bedachten we twee maanden terug de verkiezing van ‘de meest eigenwijze Nederlander’. Het leek ons een leuk idee om onze waarden uit te dragen: iemand die haar of zijn eigen weg gaat en tegelijk verbonden is met de wereld om zich heen.

Na een tijd begon het te knagen. Om de een ‘wijzer’ dan de ander te vinden, past niet bij het idee dat iedereen zijn eigen wijsheid heeft. Je kunt niet meer of minder wijs zijn dan de ander, wie die vergelijking maakt, bewijst het tegendeel. Wijs ben je in een bepaalde situatie. Binnen die ene unieke situatie kun je een meer of minder wijze keuze maken.

Ik denk dat wijsheid vrijwel altijd een keuze is die rekening houdt met de lange termijn en de omgeving. Je kunt nu eens een verstandige keuze maken en vervolgens buitengewoon onverstandig uit de hoek komen. Dat laatste wens ik iedereen overigens bij gelegenheid van harte toe.

Hoe dan ook, niemand kan zich de wijsheid toe eigenen. Je kunt er hooguit naar streven en een verstandige donder houdt er rekening mee dat ie geregeld faalt. De ‘meest eigenwijze Nederlander bestaat niet’ en daarom zien we van de uitreiking van de prijs af.

“Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.” – dat ik dat nou eens tegen mezelf kan zeggen!