Burgervader nieuwe stempel

Burgemeester-Bruls-ruimt-op.jpg

Burgemeester-Bruls-ruimt-op.jpgAls inwoner van een stad heb je het met betrekking tot burgemeesters niet voor het uitkiezen. Ik hield dan ook mijn hart vast toen ik samen met de uitgever van ons pelgrimsgetijdenboek Seizoenen van het Leven contact zocht met de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. We hoopten dat hij een pagina wilde aanleveren voor ons boek met een kijk op zijn persoonlijke levensbeschouwing. Iedere pelgrim kan na het lopen van een Walk of Wisdom zo’n pagina aanleveren en zo willen we een nieuwe pelgrimstraditie laten ontstaan.

Na wat aandringen en een poosje geduld, werd ik uitgenodigd op bezoek te komen. Het werd een aangename verrassing. Bruls nam de tijd voor me. Hij stak meteen van wal, maar corrigeerde zich toen met een verontschuldiging: laat me eerst eens horen wat precies de bedoeling is. Het resultaat van het gesprek leest u straks maar in Seizoenen van het Leven. Dit is wat ik er nu alvast van prijs wil geven: 

Bruls roept op tot leiderschap. Het idee dat we in een `platte samenleving´ leven zonder gezagsverhoudingen is volgens hem “verwrongen”. Mensen kijken wel degelijk op naar wat mensen in hoge posities doen en zeggen en hij merkt dan ook geregeld hoe belangrijk het is dat hij op kleinschalige sociale initiatieven zijn gezicht laat zien. “Mensen zien dan: hij is er niet alleen als de koning komt of de Vierdaagse wordt geopend, hij is er ook bij ons. Daarmee druk ik iets uit, niet als persoon, maar als eerste burger en geef ik een signaal af: goed dat jullie dit doen.”

Die sociale rol van `burgervader` heeft hij echter wel moeten leren. “Mensen noemden mij vroeger een dossiervreter. Ik was een rationalist en wilde vooral anderen imponeren met mijn kennis.” Maar gaandeweg ontdekte hij het belang van het gevoel. Een gevoel dat hij mee wil laten spreken in zijn toespraken en in de keuzes waar hij als eerste burger naar toe gaat: “als ik nu ergens binnen kom, ga ik niet alleen naar de belangrijke personen, maar ook naar de mensen achter de bar. Ik maak juist ook een praatje met hen.” Hij ziet dat mensen dat op prijs stellen en het vervult hem met grote voldoening. 

Bruls had ook een boodschap voor mensen die niet in een leidende positie zitten. Volgens hem wordt de samenleving niet gemaakt door één of twee mensen of een kleine elite, maar door iedereen die op een positieve manier aan die samenleving bij wil dragen. Mensen dragen door middel van hun keuzes bepaalde normen en waarden uit en geven daarmee vorm en inhoud aan de stad. In hun doen en laten en zelfs hun toon van spreken, geven mensen elkaar een voorbeeld, leven ze iets voor. Ieder van ons heeft die positie. 

Ik vind dat een mooie boodschap. Het is een boodschap die iedereen in zijn waarde laat en respect geeft aan alle mensen die op hun niveau en plaats in de samenleving het goede proberen te doen. Een boodschap die ruimte laat aan wie je bent als individu, maar tegelijk uitnodigt je plaats in te nemen temidden van de anderen. Hoe je dat doet, is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Ga daar maar eens een dag op lopen!

 

(Foto: Bruls tijdens de zwerfvuil opruimactie de Schone Waal Challenge