Burgemeester Beuningen voorloper

De burgemeester van Beuningen, Carol van Eert, is toegetreden tot het Comité van Aanbeveling van de Walk of Wisdom. Beuningen is de gemeente waar het voorlopige eindpunt van de pioniersroute van onze nieuwe pelgrimstocht moet komen: de Anima Mundi – een project van de kunstenaars Huub en Adelheid Kortekaas.

In het werk van het kunstenaarsechtpaar staat verbondenheid van mens en aarde centraal. Met de Anima Mundi voorzien Huub en Adelheid Kortekaas een nieuwe contemplatieve ruimte van 99,9 meter lang en 6,66 meter hoog. Het is bedoeld als een vrij toegankelijke, hedendaagse levensbeschouwelijke ontmoetingsplaats geïnspireerd op de Griekse Agora of Stoa. De kunstenaars hopen dat er een nieuw wereldbewustzijn ontstaat waarin de mens zichzelf ziet als medeschepper op aarde (meer).

De Anima Mundi is een voorbeeld hoe de Walk of Wisdom zich wil ontwikkelen. Als pelgrimsroute zeggen we niet: wat deze kunstenaars aanbieden is de waarheid. We proberen alleen stof tot overdenking aan te reiken. We hopen dat ook andere instellingen, kunstenaars, personen of groepen vanuit eigen inspiratiebron iets langs de route ontwikkelen. Verbindende factoren zijn de kernwaarden van de Walk of Wisdom: authenticiteit – de wil en durf om te onderzoeken wie je bent, diversiteit – respect voor de levensinstelling van anderen en duurzaamheid – de bereidheid om iets goeds bij te dragen aan de wereld (meer).

b2ap3_thumbnail_6769.jpg

De precieze locatie van de Anima Mundi is nog niet bekend, maar op dit moment wordt gedacht aan de dijk bij Winssen. De kunstenaars werken hard aan goedkeuring van betrokken instanties en gaan daarna aan de slag om de aanzienlijke kosten te dekken.

Burgemeester Carol van Eert heeft nu dus laten weten dat zijn enthousiasme voor de Anima Mundi en de Walk of Wisdom “als een paal boven (Waal)water staat.” We zijn blij met de steun van deze invloedrijke bestuurder en zijn weer een stap dichter bij de realisatie van een naar wij hopen betekenisvolle pelgrimsroute.