Ben jij ons nieuwe bestuurslid?

,

Onze huidige secretaris geeft na acht jaar het stokje door (bedankt Jan!).  Zodoende zijn de bestuursleden Monica Boschman (voorzitter) en Angélique Vermeulen (nu penningmeester) op zoek naar een nieuw bestuurslid (secretaris of penningmeester) dat samen met hen het mooie werk voor de stichting voort wil zetten. Angélique is flexibel over haar functie: secretaris of penningmeester. Vandaar dat we een vacature voor beide functies openzetten.

Walk of Wisdom

Stichting Walk of Wisdom wil de wijsheid bevorderen met behulp van een pelgrimsroute van een week lopen door divers landschap met telefoon en internet zoveel mogelijk uit. De stichting staat los van een religie en gaat uit van de verbondenheid tussen mensen en de wereld. Ons grote plan is een gemarkeerde pelgrimsroute in elk land van de wereld. We zijn in 2015 begonnen met een pioniersroute van 136 kilometer rondom Nijmegen. Inmiddels hebben al ruim 15.000 pelgrims hun stappen op de route achtergelaten.

De organisatie

De dagelijkse werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door twee part-time coördinatoren en tientallen vrijwilligers. Het bestuur is op afstand toetsend, schept voorwaarden en faciliteert de coördinatoren. Daarbij bewaakt het bestuur de missie en doelstellingen. Walk of Wisdom is een financieel gezonde stichting.

Speerpunten voor de komende tijd zijn het uitbouwen van de pelgrimstraditie, het borgen van de organisatie en het consolideren van de groei van de afgelopen jaren.

Profiel bestuurslid

Heerlijkheid Beek, de Elyzeese Velden

Wij zoeken een nieuw bestuurslid dat zich thuis voelt bij de Walk of Wisdom én zich herkent in het profiel van secretaris óf van penningmeester. Onze huidige penningmeester Angélique is flexibel over haar functie, vandaar dat we een vacature voor beide functies openzetten. Wij zoeken iemand die:

  • constructief denkt en het juiste evenwicht kan vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • zich vanuit enthousiasme en bevlogenheid in wil zetten om de idealen van de stichting te verwezenlijken;
  • bij voorkeur woonachtig is in Nijmegen of de omgeving van Nijmegen;
  • affiniteit heeft met wandelen in het algemeen en het idee van pelgrimeren in het bijzonder.

Profiel secretaris

Als secretaris houd je in de gaten wat geagendeerd moet worden. Je stemt hierover af met de voorzitter. Je verzorgt de correspondentie met de Kamer van Koophandel en archiveert relevante documenten. De verslaglegging van een vergadering mag je overlaten aan onze ervaren notulist/adviseur. Wij zoeken iemand die:

  • goed overzicht kan houden op wat speelt;
  • accuraat is en gestructureerd werkt.

Profiel penningmeester

Als penningmeester werk je nauw samen met de boekhouding en de coördinatie in het houden van overzicht over en het controleren van de financiële situatie van de stichting. Je bent betrokken bij het opstellen van het jaarverslag en de begroting. Wij zoeken iemand die:

  • goed algemeen financieel inzicht heeft;
  • ervaring heeft met het maken of toetsen van begrotingen en jaarrekeningen.

Tijdbesteding en vergoeding

Het bestuurswerk voor de Walk of Wisdom is onbezoldigd: bestuurders ontvangen geen honorarium of reiskosten. Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar in een informele setting met de coördinatoren op het kantooradres van de stichting aan de Pater Brugmanstraat in Nijmegen. Ook zijn er jaarlijks enkele dagdelen om samen de koers te bespreken en nieuwe ideeën te verkennen. Tijdsbesteding is gemiddeld circa 6 uur per maand.

Reageren en meer informatie

Ritueel Pelgrimsroute Walk of Wisdom

Heb je interesse? Stuur ons dan uiterlijk 28 maart a.s. een mailtje met een korte motivatie. Dit kun je sturen naar [email protected]. Gesprekken met kandidaten vinden plaats op donderdagavond 4 april en zaterdagmiddag 6 april.

Op onze actuele website (https://www.walkofwisdom.org/) vind je veel informatie over de stichting en de plannen. Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Monica ([email protected]) of Angélique ([email protected]).