“Bedek de vleugels van een vogel met goud en hij zal zich niet meer in de lucht kunnen verheffen.”

Vogelrestaurant Hatertse Vennen

Normaal verzamelen we op de Walk of Wisdom vogelringetjes met de namen van de gemeenten op de route. Dit weekend nodigen we iedereen uit om een half uurtje vogels te tellen vanuit je tuin of balkon: nationale tuinvogeltelling. Wie lukt het om de drukke werkzaamheden even neer te leggen om naar de natuur te kijken?

Het citaat is van de Chinese wijsgeer Confucius (551 v. Chr. -479 v.Chr en de foto: een vogelrestaurant in de tuin van Machteld Meij en Ronald Baksteen, een geliefd gastgezin op de Walk of Wisdom aan de Hatertse Vennen. https://www.tuinvogeltelling.nl/tuinvogels.