Actie Thuismus

We consumeren onze route niet alleen, maar doen er ook iets voor terug. Onze nieuwste actie is het ophangen van nestkasten aan bomen van de gemeente Nijmegen. We hebben toestemming voor zo’n 12 kastjes aan het eind van de route. De nestkasten betalen we met gespaard geld van het inschrijfgeld: de landschapsbijdrage (€1,- per pelgrim).

De nestkasten zijn voor mezen of mussen en een mooi vervolg op de 40 nestkasten voor huismussen die we dit jaar met de Vogelwerkgroep Nijmegen e.o. uitdeelden aan B&Bs op de route: actie Thuismus. Huismussen hebben het moeilijk door betere dakisolatie, waardoor ze nestgelegenheid missen. De kasten zijn dus hard nodig.

Hang ook een kastje op! Deze maanden zijn een uitstekende tijd daarvoor. Vogels hebben zo kans eraan te wennen en kunnen er ook in schuilen bij guur weer. Hang er wat voer bij en dikke kans dat de fladderaars je kastje vinden.

Link webshop Vogelbescherming.

Foto: Actie Thuismus, B&B Sprokkeltuin Beuningen.