“A Warm Wisdom” (gedicht René van Nieuwkuijk)

Stevenspedel bij de pelgrimslauden

In februari bezocht René van Nieuwkuijk onze vertrekceremonie voor pelgrims bij zonsopgang. Bij zonsondergang deed hij mee met de Sunset March, aan het eind van onze route op de brug de Oversteek. “Opeens besefte ik dat we in Nijmegen zowel een ochtend- áls een avondritueel kennen (én een jaarlijks).”

A Warm Wisdom

Het is dat rood-gouden ochtendgloren
dat light strelend langs de hoogste bogen gaat
zilveren strepen trekkend door het vroegste stof
gewijde stilte uit een eeuwig zwijgen wekkend
het getijde van de aller vroegste pelgrims
looplustige kleine luyden die de lauden
beluisteren als ware het een warm ontbijt
hun oor delend met verhalen uit het boek
van zoekers naar een ziel onder de zon

Het is dat samen stil staan, door te lopen
waar de Sunset March de toon zet, de Oversteek
Lights Crossing die ons, als tekens van leven
héél even doen samen vallen, met hen die vielen
young lads, gedreven door vuur en heldenmoed
wegstervend, in een Waal vol stromend bloed;
deze dagelijkse rite, over stromen van verbinding
van elkaar ontvangen door te geven

Het is dat rituele ritme, waar ik warm voor loop
over zeese zonen dochters, zonnen manen
steeds nieuw leven in de oude stad
oplopend met de weerkerende getijden
adem light, in en uit en eb en vloed
twee drie, Vier daagse levens lopen
vervuld van ziel en tijdloos licht

René van Nieuwkuijk
6 februari 2023