Grave.JPG

Grave, Catherinahof, net voor de haven.

Door Koos Wiezer, pelgrim 400.